EU:s budget underkänd för 20:e året i rad


Internrevisionen underkände EU:s räkenskaper för 20:e året i rad. Felmarginalen låg på 4,7% av totalt 148,5 miljarder euro. Undrar hur krisländerna Portugal, Grekland och Cypern känner kring det här? Djupt skuldsatta, och med en ekonomi som radiostyrs från just Bryssel…


Följ oss!