Exit oil – enter Thorium

Thorium är en lågradioaktiv metall som är vanligt förekommande i jordskorpan, vi har enorma lagar runt om i världen som biprodukt av annan gruvdrift.

Under senare år har det lanserats hållbar teknik för att bygga kärnkraftverk drivna av Thorium, Kina ligger i framkant med thoriumteknologin.

Dylika kraftverk är dessutom mycket säkrare än dagens. Thoriumkraftverk kan inte drabbas av en traditionell härdsmälta, som i Tjernobyl eller Fukoshima.

Exit oil – enter Thorium.

Follow!