Favoritordspråk

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

Esaias Tengnér

Follow!