Favoritordspråk


Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

Esaias Tengnér


Follow! / Följ oss!