Favoritordspråk

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

Esaias Tengnér

Få nya artiklar direkt i mailen!