FRA ska förstöra all nationellt avlyssnad kommunikation

Jag skickade ett mail till min riksdagsledamot Gustav Blix (m) där jag kort förklarade att jag motsätter mig FRA-lagen pga en rad skäl, och därefter uppmanade jag honom att rösta nej till förslaget. Några dagar senare fick jag ett långt svar, där följande fras var mest intressant:

Enligt lag blir det nu OLAGLIGT för FRA att spana (eller som det heter i facktermer rikta in sökbegreppen) mot en enskild person om det inte är av synnerligen vikt för verksamheten. Dessutom blir det OLAGLIGT att spana mot svenskar eller svenska förhållanden. Signalspaningen får enligt förslaget bara rikta sig mot utländska förhållanden och ska bara vara tillåten när det gäller kommunikation som går över Sveriges gräns. Även om en kommunikation (t ex ett e-mejl) rent tekniskt passerar Sveriges gränser så får man INTE spana mot den om både avsändaren och mottagaren finns i Sverige. Den kommunikationen ska FÖRSTÖRAS.

Här finns för det första en diskrepans, man får inte spana inom Sverige – men man gör uppenbarligen det – eftersom materialet därefter ska förstöras. FRA:s huvudsakliga uppgift är att spana efter hot, om de skulle finna hot i den nationella kommunikationen kommer dessa uppgifter med all säkerhet att analyseras av en tjänsteman, innan de förstörs – om de förstörs överhuvudtaget.

FRA finns ju till för att upptäcka hotbilder, det är själva grunden för deras existens. Om de inte tog nationella hot på allvar skulle de indirekt begå tjänstefel. Dessutom får de rikta in sökbegreppen mot en enskild person om det är av synnerligen vikt för verksamheten.

Tänk om man skulle beordra trafikpolisen att endast bevaka blå bilar. Skulle de släppa förbi en grå bil som körde i 190 Km/h? Vore det inte tjänstefel? Trafikpolisens övergripande uppgift är att bevaka trafiken.

Kravet på att förstöra nationellt avlyssnad kommunikation är därför en gummiparagraf. FRA kommer alltid att göra bedömningar, det är deras uppgift. Telefoni och Internet är dessutom inget nationellt eller regionalt fenomen. Hur ska FRA avgränsa sin spaning när ett vanligt email tar en vända runt jordklotet trots att det skickas till grannen?

FRA-lagen innebär i praktiken att alla svenskar avlyssnas konstant, utan skälig misstanke eller beslut från åklagare. Till saken hör att det numera är ganska lätt att kryptera mail, vilket innebär att det i princip blir omöjligt (eller extremt tidsödande) att läsa och analysera dylika meddelanden. De som borde fastna i FRA:s nät går alltså fria, det är bara vi vanliga medborgare som avlyssnas och arkiveras.

FRA-lagen uppvisar tekniska brister, den är ogenomtänkt, grovt integritetskränkande och dessutom verkningslös.

Jag vill passa på att tacka Gustav Blix för vår mailkonversation, det är alltid positivt med politiker som tar sig tid att svara på frågor.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Opassande, Rick Falkvinge, Oscar Swartz, Enligt min Humla, Humlan igen, Blogge bloggelito, Mina Moderata Karameller, Anders Mildner, Kamferdroppar, Endemoniada, Henrik Alexandersson, Klokbok, Loke Kultur och Politik, Frihetspropaganda, Nikke Index, ProjO, bloggen Bent, Mothugg, Alter Ego, deep.edition, Törnebohm, Join Simon, Drottningsylt, apg.29, Basic Personligt, Edvin Ala, Eva Westerberg, Ur hjärtat, en gång till, Jinge, Nikke igen, Johan Ingerö, Sundevall, bios politikos, syrrans granne, Willhelm Raab, Erik Laakso, Steve Lando, Den osynliga bloggen, Piece of The Mind, Bloggtidningen, Gabrielles blogg, Björn Wadström, Trottens betraktelser, Farmor Gun, Röd Libertarian, Frendo, Peter Karlberg, My Cup of Tea, samt många många fler.

  1. » ex Säpochef “FRA-lagen strider mot grundlagen” projo’s blog: En personlig blog om integritet- och sexualitetsfrågor skriver:

    […] Deepedition, Falkvinge, Robert, Oscar Swartz, Opassande (gästblogg av Jan […]

  2. » Säpochef “FRA-förslaget strider mot grundlagen” projo’s blog: En personlig blog om integritet- och sexualitetsfrågor skriver:

    […] Deepedition, Falkvinge, Robert, Oscar Swartz, Opassande (gästblogg av Jan […]

  3. En elektronisk Berlinmur, alltså.

    I egenskap av exilsvensk (och emigrerad egenföretagare) kommer mina inlägg på webben att upphöra efter den 17 juni.