Halva Europa behöver nödlån


Snart är det fler euroländer som behöver nödlån, än de som inte behöver. Sist var det Cypern som ställde sig i kön, den lilla örepubliken i östra Medelhavet som annars är känd för sina vackra stränder, vitala ekonomi och låga arbetslöshet.

EU börjar bli till en farsot, där smittan drar fram förtvinar finanserna, och nödlånen börjar växa som okontrollerade tumörer.

Kanske vore det bättre med en egen valuta och egen finanspolitik, där kursen anpassade sig till världsekonomin beroende på graden av import och export?

Och kanske vore det bättre om vi lämnade Bryssel helt och hållet, så att man slapp ACTA, SWIFT och allt andra struntlagar som politikerna i Bryssel hittar på?

Det är dags att inse fakta, den Europeiska Unionen är ett gigantiskt misslyckande, och en direkt fara för dess medlemsländer. Det är dags att sluta laga de tusentals hålen i skutan, och istället hoppa överbord.


Följ oss!