Han, hon, hen och hjoon! Ännu ett nytt pronomen lanseras idag!


Han, hon, hen och hjoon! Ännu ett nytt pronomen lanseras idag! 1Lanseringen av det nya pronomenet hjoon fullbordar den språkliga nydaningen, och den fonetisk-tekniska elaboreringen av de moderna kommunikativa strategierna.

 


Följ oss!