Har dagens skolsystem en framtid?

I Sverige finansieras skolväsendet av skattepengar. Skolorna är delvis drivna av staten, delvis drivna av privata entreprenörer, dvs friskolor. Pengarna kommer i bägge fall från skatteuttaget.

Det finns i princip inga helt privata skolor. Friskolor jobbar på entreprenad åt kommunen/staten. Incitamentet är valfrihet, konkurrens, effektivisering, samt driva verksamheten i vinstdrivande syfte.

Det sistnämnda är kontroversiellt för folk inom vänsterrörelsen. Vinsten anses vara omoralisk, man ska inte få dra vinst från skattepengar. Jag tänker inte gå in på huruvida detta är solklar logik eller ej, MEN notera att väldigt FÅ entreprenör skulle driva en skola om de inte fick gå med vinst.

Tar man bort möjligheten till VINST så kommer friskolorna sakta att tyna bort. Och kanske finns det en dylik halvdold agenda från vänstern och etatister? 

Ett annan viktig aspekt är kvaliteten i skolan, dvs att flertalet elever uppnår vissa givna studieresultat eller uppsatta mål. Detta mäts bäst med centrala prov eller tester. Om proven är regionala kan man inte göra jämförelser mellan olika skolor. Betyg eller omdömen ska korrelera med centrala, gärna globala, jämförelser.

I många länder får man göra speciella prov inför antagningen till högskolor och universitet, och då faller egentligen det betygssystem vi har idag. Betygen blir mest ett mått på var vi befinner oss i kunskapsskalan under ett givet ögonblick, men utgör inte själva grunden för antagningen till högre utbildning.

Andra aspekter på skolväsendet är lärarlönerna, vilka anses vara låga i Sverige, resultatet är att många duktiga studenter inte söker sig till läraryrket, samt att läraryrket får låg status.

Här skiljer sig Sverige från andra jämförbara länder. Här på Cypern, där jag bor, tjänar lärarna bra och yrket har hög status. Den statliga skolan är bra, men det finns många goda privata alternativ också, som givetvis kostar pengar. Skillnaden mellan privat och offentlig är solklar – ur ett ekonomiskt perspektiv – men vad gäller studieresultatet är det lite oklart.

De privata skolorna satsar mer på språk, framförallt engelska, och föräldrarna behöver inte lägga lika mycket tid på läxläsning eller extralektioner om eleverna halkar efter – jämfört med de offentliga skolorna.

I realiteten, och det här vet alla, så är det skolans personal och rektor som är viktigast. Skolor med duktiga lärare lockar, och föräldrarna har ofta bra koll hur det förhåller sig på de olika skolorna.

Mina barn går i offentlig skola, klasserna är små, det går ca 15 barn på en lärare. Barnen har lärt sig grekiska på bara några månader, och de har anpassat sig bra. De grekcypriotiska eleverna är trevliga mot sina utländska klasskamrater, och jag har inte hört om mobbing el dyl.

Härlett ur detta faktum skulle jag INTE vilja påstå att statliga skolor är bäst. Vi valde den skolan som låg närmast och verkade trevligast. Skolan har även ett miljöperspektiv, som vi tycker är viktigt, speciellt här på Cypern där man ligger efter med återvinning o dyl.

Ur ett statsekonomiskt perspektiv vet jag däremot inte om den statliga skolan är en bra affär. Den cypriotiska staten har dåliga finanser, det offentliga kostar för mycket, det finns ineffektiv byråkrati, samt en hel del statsanställda som kanske inte tillför så mycket som de borde. Nedskärningar är att vänta.

När vi kommer till botten av problemet handlar det alltid om finansiering. Ska skattepengar finansiera verksamheten? Så att det sker en omfördelning mellan rika och sämre bemedlade, vilket möjliggör en sammanhållen kvalitet i utbildningen oavsett om ens föräldrar är rika eller ej?

Eller ska allt vara privat?

Det privata stöter på patrull direkt, eftersom vi har SKOLPLIKT i de flesta länder, dvs barnen MÅSTE gå i skolan annars utgår straff, böter el dyl. Därför är det också en skyldighet för statsmakten att tillhandahålla adekvat utbildning åt alla barn. Även ur en demokratisk synvinkel så är det av yttersta vikt att medborgarna kan läsa och skriva, annars kan de inte rösta, arbeta eller vara del av våra allt mer utvecklade och komplicerade samhällen.

Däremot är det inget som talar för att vi INTE ska ha privata alternativ. Att förbjuda privata skolor är ett rejält ingrepp i den fria marknaden och inte förenligt med det västerländska liberala samhället. Det blir lätt fascism, kommunism eller dylikt av det hela när man går in på dylika spår. Vad mer ska förbjudas när vi ändå håller på…?

Skolfrågan har vulgäriserats och hamnat i media-slasktratten. Kanske måste debatten lyftas några pinnhål från vinstdiskussionen och betygsdiskussionen – och istället landa i vad skolan ska VARA för något?

När barnen lär sig läsa och skriva i förskoleåldern och är duktiga på datorer och pekplattor – då måste skolan hänga på. Är det en självklarhet att vi måste gå i grundskola 8-9 år för att lära oss de basala kunskaperna? Är utlärningen effektiv? Eller är skolan mest ett dagis för halvvuxna, så de inte springer omkring ställer till med ofog på stan?

Och slutligen så har jag svårt att förstå att läraryket har så dålig status i Sverige – med världens näst högsta skatt, och så många år med socialdemokratiskt styre – så undrar man varför lönen inte är högre?

Kanske något att fundera på, framförallt för alla de som föreslår statliga lösningar på allt.

Dela gärna artikeln
Subscribe
Notify of
guest

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Max
Max
8 years ago

Jag tror faktiskt INTE att friskolorna kommer att tyna bort om man tar bort möjligheten till vinst. Det finns gott om lärare som vill bedriva alternativ pedagogik, har egna idéer om hur man skall organisera verksamheten eller helt enkelt vill bestämma själva över sitt arbete. Det finns också föräldrar som vill tillhandahålla ett lokalt alternativ på orter där det inte finns någon skola. De första friskolorna startades av sådana anledningar (ofta som ekonomiska föreningar), inte för att ge vinst till ägarna. Att man inte får dela ut vinst till *ägarna* är inte heller samma sak som att man inte kan… Read more »

Robert
8 years ago

Om man höjer sin lön, jämfört med andra, så tar man ju ut en slags vinst? Det du säger är ju bara en omskrivning av vinstbegreppet. Det är väl företagarna själva som bestämmer vilka och vem som ska ha vinsten, annars hamnar vi ett ganska trist samhälle. Ofta är det ju lärare och engagerade människor som sitter i styrelserna också. Jag förstår inte med vilken rätt staten ska peta i detta? När de gjort uppköpet av tjänsten, fått den levererad, och kvalitetsgranskad – så har de gjort sitt. Jag fortsätter att driva min tes om att borttagen vinst leder till… Read more »