Har den svenska bostadsbubblan spruckit?

Priserna på svenska bostäder har börjat gå ner. Detta efter en uppgång på över 20 år. Min egen erfarenhet är från bostadsmarknaden på Kungsholmen i Stockholm. I kvarteret där jag tidigare bodde kunde man för ca 13 år sedan köpa en trea för ca 1,8 miljoner. Idag försöker mäklarna sälja dylika lägenheter för över 5 miljoner. Och det är inga märkvärdiga lägenheter i ett normalt område. Grovt sett en dubbelring av priset på ett decennium.

Nu ser vi att mäklarna får allt svårare att sälja, och nybyggda projekt står osålda i månader. Detta kan vara ingången till nästa finanskris i Sverige. Och efter en uppgång i över 20 år så är det kanske inte oväntat, men en kris är alltid ovälkommen. Sverige har fortfarande olösta migrationsproblem, samt svårigheter inom offentlig sektor och rättsväsende. Det är illa bäddat för en eventuell ekonomisk kris.

Nedan länkar jag till en intressant video om bostadsbubblan och dess dynamik.

 

 

Liknande artiklar

 • Cypern ute ur bailout-programmetCypern ute ur bailout-programmet 2013 hamnade den lilla önationen på obestånd, efter att ha förköpt sig på grekiska statsobligationer. När sedan EU överraskande tillät skuldnedskrivning för Grekland - då blev Cyperns innehav värdelöst - och man förlorade åtskilliga […]
 • Bör man efterskänka Greklands skulder?Bör man efterskänka Greklands skulder? De flesta har nog blivit varse de s k obalanser som råder inom EU, att fattiga länder i söder hamnar på efterkälken gentemot rikare länder i norr. Egentligen handlar det om olika typer av näringsliv, och vilken typ av marknad länderna […]
 • Därför vinner kapitalismen i längdenDärför vinner kapitalismen i längden Kapitalism är ett begrepp som möts med blandade känslor. Vänstern beskyller den för girighet och utsugning av massorna, emedan de konservativa är rädda för dess otyglade kraft ska rubba den rådande ordningen. Kapitalism i ordets […]
 1. Hej.

  En tankelek är ju att fundera på vem som tjänar på en ekonomisk (och social) kris i Sverige.

  Svaret, om man kan hitta något, kan säga en själv en hel del om hur man resonerar.

  Jag tror att Sverige får viss hjälp att klara den pågående krisen, så länge vi inte får en regering som påminner om den amerikanske presidenten i att den vill bedriva egen politik, eller bevars verka för självständighet och autonomi.

  Hoppar Sverige av diverse projekt inom EU:s, FN:s och andra ej demokratiska eller folkvalda institutioners regi så lär krisen komma snabbt tror jag.

  Som sagt, vad man tror säger något om en själv.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare