Istid ersätter global uppvärmning?


Under senare har år klimatet blivit något kallare, vilket märks även här på Cypern; och Peter Wintoft på institutet för rymdfysik i Lund menar att vi är på väg in i en ny istid.

Då kan man fråga sig om den här nya istiden ersätter den tidigare globala uppvärmningen, eller om de tar ut varandra?

Möjligen kan vi konstatera att det här med väder, vind och klimat är en mer komplex forskningsgren är vi tidigare förstått. Kanske är det t o m bra att vi släpper ut en massa koldioxid (om det nu stämmer att gasen bidrar till global uppvärmning) vilket det numera inte heller verkar råda solklar enighet om…


Följ oss!