Skatter & bidrag

Höjd skatt i högskattelandet

Det ryktas om högre skatt i Sverige till följd av ökad invandring under sommaren och hösten. Och det är ju givetvis logiskt, eftersom de nyanlända tas emot som flyktingar så ska de försörjas under den första tiden i landet, tak över huvudet, mat och kläder. De behöver kanske även vård, psykiater och annan hjälp. Deras […]

Varför vill Piketty höja skatterna?

Den franske ekonomen Tomas Piketty har varit i ropet att tag, och för några veckor sedan fick han besöka Skavlan, där han uttalade sig om beskattning av framförallt rika människor. De rika ska primärt beskattas utifrån sin förmögenhet, enligt Piketty, och inte utifrån hur mycket de tjänar. Detta kan väcka viss förvirring då förmögenhet och […]

Samma skatter inom hela EU?

Från och med 1 januari 2015 harmoniseras momshanteringen för digitala produkter inom EU. Det innebär att du som säljer digitala tjänster på nätet, telecom, mediasändningar, e-tjänster etc ska fakturera moms till landet där kunden bor, och inte där ditt företag är lokaliserat. Man kommer inte längre att tjäna på att flytta sin affärsverksamhet till ett […]

Ger högre skatter mer välfärd?

Det finns en rad olika skolor inom skattepolitiken. Ofta är det vänstern som vill höja skatten. Genom att omfördela pengarna (till människor med sämre ekonomi) vill de skapa ett bättre och mer rättvist samhälle. Medan högern vill sänka skatten, så att folk kan spara, investera eller konsumera mer, och på detta vis få fart på ekonomi och […]

Piketty på ideologiernas loppmarknad

Franske ekonomen Thomas Piketty tycker att det är en galen idé att ha noll skatt på förmögenhet och arv. Den nysocialistiske ekonomen är i ropet med sina förlegade idéer, varav de flesta är prövade och förkastade flera gånger om. Men det är alltid kul att gå på ideologiskt loppis och titta på alla dammiga konstiga prylar. Tyvärr lär […]

Vart tog skattepengarna vägen?

I forna tiders feodalsamhällen krävde fogden bönderna på ett tioende, dvs bönderna fick lämna in en tiondel av sin skörd till godset. Fogden å andra sidan lovade beskydd, lag och ordning – i bästa fall. Ofta såg den här typen utav skatteindrivning ut som dagens maffiaverksamhet, om bönderna inte betalade åkte de på stryk. Pengarna […]

De rikedomsalstrande krafterna

När politiker vill öka ett lands välfärd finns det i princip två olika sätt att tillgå. Antingen genom att förenkla för de rikedomsalstrande krafterna. Här kan låg bolagsskatt, låg inkomstskatt, låg moms, minskad byråkrati etc vara starka hjälpmedel. Det blir enklare för entreprenörer att starta sina företag, produkterna blir billigare att tillverka och mer attraktiva […]

IMF vill införa punktskatt på alla bankkonton

Internationella valutafonden, med Christine Lagard i spetsen, föreslår en punktskatt på alla bankkonton, för att komma till bukt med skuldkrisen i Europa. Om man tog 10% från alla medborgare så skulle skuldkvoten vara tillbaka på 2007-års nivåer. Förslaget är inte skarpt, men att man ens diskuterar dylikt vittnar om desperation. Det påminner starkt om Cyperns bailout […]

Meborgarlön i Schweiz?

Det finns politiska krafter som vill införa medborgarlön i Schweiz. Enligt förespråkarna skulle medborgarlönen ersätta det nuvarande bidragssystemet och skapa ett mer rättvist samhälle. Alla medborgare skulle erhålla ca 18.000 kr per månad. Tanken om medborgarlön dyker upp med jämna mellanrum. Och det finns förespråkare på bägge sidor av blockgränserna. Vissa borgare tycker att det […]

Sänkta skatter för pensionärer?

Danne Nordling skriver intressant om kristdemokraternas förslag om sänkt skatt för pensionärer. När löntagarna fått flera s.k jobbskatteavdrag, då ska väl även pensionärerna belönas? Förslaget landar emellertid i en diskussion om småpengar, enligt Nordling. Är det ingen som undrar varför pensionärer betalar skatt överhuvudtaget…?

Samtal med övermyndigheten

Vi medborgare har egentligen inte så mycket att säga till om; dagens samhälle skiljer sig formellt från gamla tiders kungadömen och envälden, men medborgaren är fortfarande på många sätt rättslös inför myndigheter och lagstiftare. Hur många av er skulle våga lyfta luren och säga följande: – Hallå, är det skatteverket? – Det stämmer du har […]

Fördelningspolitik

Fördelningspolitiken är välfärdsstatens viktigaste instrument. Genom att pengar fördelas till behövande, fattiga, utslagna, sjuka etc så kan man motivera höga skattesatser. Genom fördelningspolitiken får vi ett mer rättvist samhälle. Systemet ifrågasätts sällan på allvar. Det här är Svedalas betongfundament. Notera att välfärdsstaten inte enbart fördelar pengar till de fattiga och behövande, nej, de största beloppen […]

Skattemoral?

Det talas ofta om skattemoral, särkilt under kristider när staten har ont om pengar i skattekistan. Det handlar om att medborgaren ordningsamt ska betala skatt, utan att fuska eller tänja på reglerna. Mer sällan talas det om skattemoral ur ett annat perspektiv, lagstiftarens perspektiv. Är det rimligt att ständigt höja avgifter, skatter och pålagor – […]

Barnfattigdomen som politiskt slagträ

Det finns fattiga barn i hela världen, färre i de industrialiserade länderna och fler i utvecklingsländerna. Vid en global jämförelse har Sverige ganska få. Vad betyder egentligen begreppet fattiga barn? Är det bara barnen som är fattiga, hela familjen, även föräldrarna? Eller handlar det om föräldralösa barn, s k gatubarn? I Sverige handlar det om familjer som […]

Julkrönika – Övervakningens konserverande kraft

Terrordåden den 11 september 2001 var en startpunkt för det vi kallar för övervakningssamhället. Det var efter attackerna som USA Patriot Act klubbades igenom, och övervakningen av medborgarna svällde över alla gränser. I Sverige har vi FRA, Datalagringsdirektivet och Swift-avtalet. Sammantaget innebär det att alla dina elektroniska aktiviteter avlyssnas och lagras, internet, mail, telefoni, sms, […]

Skattepengar till lyxkrogar

Våra politiker spenderar tydligen fyrsiffriga belopp hos stjärnkrögare i Stockholm. Bakom en fasad av representation och lunchmöten så kan man komma undan med det mesta. Journalister som vill undersöka de offentliga krognotorna möts av krångel och motsträvighet. Och, ja, de folkvalda använder skattepengar för detta. Är det ok? Nej. För det första så lägger man […]