Kommer klimatfrågan att underminera vår tro på vetenskap?


Den gängse politiska metoden att motarbeta icke önskvärda företeelser är genom beskattning. Därför har vi hög skatt på t ex spritdrycker, tobak, bensin och diesel. Då bensinen blir allt dyrare motiveras folk byta ut sina gamla bilar mot nya miljöbilar. Beskattningen är dessvärre också ett sätt att förlänga problemet, och givetvis ett utmärkt sätt för staten att generera intäkter.

Vi känner sedan länge till att bilavgaser är skadliga för människor, djur och natur; att förbjuda bensin som drivmedel är förr eller senare oundvikligt. Om detta skedde, i kombination med en övergångsperiod, skulle folk byta ut sina bilar ännu snabbare. Förbudsmodellen genererar å andra sidan inga skatteintäkter, och är kanske just därför inte så populär bland politikerna.

Förbudet kommer emellertid att komma förr eller senare, troligtvis när en mindre del av bilparken består av bensinbilar, som en snygg avslutning. Många kommer rätteligen att fråga sig varför förbudet inte kom tidigare?

Troligtvis kommer politikerna fortsätta att beskatta även miljövänliga drivmedel i framtiden, men skatten kommer att motiveras på andra sätt. Transport-skatter är alltför lukrativa för att tas bort helt. Om vi finner detta scenario troligt bör vi redan nu fundera över om hög bensinskatt verkligen är miljöpolitik eller något helt annat?

Tills vidare får Medelsvensson punga ut med hutlösa belopp när han tankar bilen, till nytta för statskassan, men inte särskilt nyttigt för miljön.

Både miljöpolitiken och klimatdebatten vilar på lerfötter. Huruvida människan orsakat eller inte orsakat de eventuella klimatförändringarna är svårt att leda i bevis. Om vi gör en snabb historisk klimatexposé inser vi snabbt att jordens klimat snarare präglas av kaos än av ordning (läs t.ex Nytt om klimatet under Vikingatiden, Populär Arkeologi nr 3, 2007; finns ej på nätet). Att överhuvudtaget konstruera klimatmodeller – där någon specifik tidsålder/temperatur anses normal och någon annan avvikande – är svårt. Samtidigt kan vi inte heller utesluta att människan faktiskt påverkar klimatet.

Om vi leker med tanken att klimatet kommer att bli normalt igen, dvs växthuseffekten uteblir – hur kommer då allmänheten att reagera på detta? Tusentals politiker och vetenskapsmän har gått i god för att människan påverkat klimatet, och att något måste göras snabbt. Men inget hände. Platt fall.

Medborgarnas tro på politik och framförallt vetenskap kommer att urholkas. Kanske kommer människor i framtiden att söka svar hos religionen istället, eller urbana myter och new age etc? Vi ser redan idag en misstro mot forskning och vetenskap i form utav kreationism, fundamentalism etc.

Det finns en stor fara i att sammanblanda vetenskap och politik, hur ädelt syftet än må vara. Och det är precis detta som händer i bl a FN:s klimatpanel, i vår egen riksdag etc. Medborgarna vallas i den politiska hagen, fram och tillbaka. Det verkar inte spela någon roll hur mycket vi bräker eller skitar ner – bara vi betalar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, miljö, global uppvärmning, växthuseffekten, bensinskatt


Subscribe
Notify of
guest

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

21 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nils Dacke
Nils Dacke
12 years ago

Experterna har haft fel förut. Under 70 talet var det poppis att tala om den kommande vatten och mat bristen och då var 4.5 miljarder people på den här planeten. Nu är vi 6 miljarder och ett överskott på mat. Under vikingatiden hde vi flera förändringar framförallt i centralameriak som gjorde att Maya indianerna övergav sina städer på grund av torka. Sedan hade vi lilla istiden under 1600 talet och häruppe är istid mer normalt än onormalt. Dock är det bra att vi gör av oss med det stora beroende av fossila bränslen av en uppsjö av orsaker, däremot kan… Read more »

Thomas
Thomas
12 years ago

Antag istället motsatsen: att klimatförändringarna blir lika stora eller större än prognostiserat och vi inte gjort något för att stoppa dem. Vad tror du det leder till när det gäller förtroende för vetenskap, företag och politiker?

Avancemang
Avancemang
12 years ago

Thomas,
Också ett intressant scenario.

Ett annat intressant scenario: går klimatförändringarna att stoppa?

Thomas
Thomas
12 years ago

Nej, Robert, det är alldeles för sent för att stoppa klimatförändringarna, däremot kan vi påverka hur stora de kommer att bli.

Till Nils: det var överskott på mat till för något år sedan. Numera krymper dock matlagren i världen och priserna går upp.

Avancemang
Avancemang
12 years ago

Thomas,
Klimatförändringarna gick inte att stoppa under bronsåldern eller medeltiden heller. Med eller utan växthusgaser.

Klimatförändringar är något mänskligheten måste leva med.

Thomas
Thomas
12 years ago

Ja Robert, klimatet har alltid ändrats till viss del. De naturliga förändringar du drar upp är dock mycket mindre än de som förutses pga vår inverkan, och då skall man ha klart för sig att även dessa naturliga klimatförändringar varit tillräckligt stora för att krossa civilisationer.

Att bara acceptera att eftersom klimatet kommer att förändras så spelar det ingen roll hur mycket oreda vi ställer till med är ren fatalism.

Avancemang
Avancemang
12 years ago

Thomas,
Om du läser inlägget ser du att jag inte är en vän av utsläpp, föroreningar etc.

Och apropå klimathysterin, försök att få lite perspektiv på saken; vi har inte ens uppnått den medeltemperatur som rådde under Holocen maximum, 9000 – 5000 f Kr. Det var då de första civilisationerna växte fram, agrara revolutionen etc.

Thomas
Thomas
12 years ago

Var hittar du någon information om global medeltemperatur för 7000 år sedan? IPCC vågar inte gå längre tillbaka än 1000 år, innan dess har de bara en figur där de visar på områden som var kallare respektive varmare än idag (WG 1 Fig. 6.9). Under istiderna hade vi snabba fluktuationer i klimatet. Det som hände under holocen var inte bara att det vart varmare utan framförallt att klimatet vart mycket mer stabilt. Med mindre ändringar kunde man bli bofast. Det som oroar nu är förändringen och hur snabbt den går, inte så mycket att en varmare värld i sig skulle… Read more »

Nils Dacke
Nils Dacke
12 years ago

Thomas

Maten kommer att räcka till, det är fördelningen och kanske priset som blir fel när så mycket nu går till energi produktion istället.

Vi har hela Afrika vars potential som matproducent inte ens startat!

Avancemang
Avancemang
12 years ago

Thomas, Börja med källan jag anger i texten. Slå upp ”Holocene climatic optimum” i Wikipedia för översiktlig info. Att konstruera en klimatmodell som blott sträcker sig 1000 år tillbaka faller på sin egen orimlighet. Klimatet innan holocen var ännu mer instabilt. Vi lever i en väldigt klimatneutral era. Det finns inget som säger att vädret kan få tuppjuck imorgon, med eller utan mänsklig påverkan. Största hotet är snarare en serie kraftiga vulkanutbrott. För översiktlig info slå upp ”Volcano” i Wikipedia, läs ”effects of volcanoes”. Det är ganska skrämmande vad EN vulkan kan ställa till med. Förr eller senare kommer det… Read more »

Thomas
Thomas
12 years ago

Robert, brydde du dig om att läsa Wikipedia innan du hänvisade dit? Titta på figuren över temperaturrekonstruktioner, se på den enorma spridningen, jämför med pilen längst till vänster som motsvarar 2004! Det finns några rekonstruktioner som ligger högre än idag, men de flesta ligger en bra bit lägre. De 1000 åren handlade inte om någon klimatmodell utan om observationer. Data blir glesare och opålitligare ju längre bak man går. Det finns en hel del som säger att klimat håller på att få ”tuppjuck” just på grund av mänsklig påverkan. Det största hotet mot att den ovanligt stabila perioden under holocen… Read more »

Avancemang
Avancemang
12 years ago

Thomas,
Såg inte tillägget på grafen.

Wow! Enl. dessa uppgifter har vi uppnått ett NYTT holocen maximum!

Nej, det verkar inte lätt att pussla ihop olika sorters data. Det arkeologiska materialet visar att under bronsålderns värmebölja odlades mediterrana växter i Sverige. Och under medeltidens värmebölja bedrev vikingarna boskapsskötsel på Grönland. Verkar inte som om vi kommit dit än.

Thomas
Thomas
12 years ago

Skilj på lokala värmeböljor och global temperatur. Visst var det varmt i Nordeuropa efter istidens slut, men det var lokalt. Vad gäller Grönland så hade de som bodde där då inget val annat än att odla och föda upp boskap under marginella förhållanden. Idag importerar man istället sin mat vilket säger mer om förbättrade transporter än ändrat klimat.

Avancemang
Avancemang
12 years ago

Mina exempel är globala. Lustigt, avisning av polerna brukar oftast vara ett paradexempel på global uppvärmning, men när jag nämner att det hänt förut så avfärdas det som ”lokala värmeböljor”. Det är svårt att hävda ”onormala” klimatförändringar, ju kortare period man mäter desto mer onormalt är dagens klimat. Och ju längre period vi mäter desto mer normalt är dagens klimat. Lägger vi till Jura, Krita etc etc så är dagens klimat fantastiskt. Normaliteten står i proportion till skalan. Att människan påverkar är också svårt att leda i bevis, eftersom vi vet att stora vulkaner spyr ut enorma mängder växthusgaser. Följden… Read more »

Thomas
Thomas
12 years ago

När skedde en avisning av polerna senast menar du? Ser du över tillräckligt långa perioder så kan du hitta väldigt olika klimat, men det som oroar nu är hastigheten i förändringarna, och då är det ingen tröst att veta att det var än varmare någon gång under dinosauriernas era. Vulkaner släpper ut ungefär 1% så mycket koldioxid som människan, mao försumbart i dagsläget. Det överdrivs friskt om hur mycket det varnades för en ny istid på 70-talet. De som letat efter vetenskapliga artiklar kammar dock i stort sett noll. Det spekulerades i om koldioxidens uppvärmande effekt eller våra svavelutsläpps avkylande… Read more »

Avancemang
Avancemang
12 years ago

Thomas,
Jag menar inte total avisning av polerna, men det tror jag du förstår. Under vikingatiden var det så pass varmt på vissa delar av Grönland att man kunde ha bondgårdar där, vilka man också funnit och grävt ut.

Ett vulkanutbrott kan sänka medeltemperaturen med någon grad under flera år. Så det är säkert mer än 1% av människan påstådda påverkan – annars hade jorden varit en stenöken 😉

Istider varnades det för under 90-talet.

Thomas
Thomas
12 years ago

Robert, titta på bilder från de där gårdarna på Grönland. Det är grönt där idag också! Man skulle kunna ha bondgårdar där idag också om man accepterade att leva lika fattigt som vikingarna.

De 1% handlar om koldioxidutsläppen från vulkaner. Dessa har som du säkert vet en *uppvärmande* effekt. Aerosoler från vulkaner kan kortsiktigt ha en mycket mer dramatisk avkylande effekt som du så korrekt men irrelevant påpekar.

Kan du ge några bra referenser till varningarna för istider under 90-talet? Någon motsvarighet till IPCC som jobbade med att sammanställa kunskap och hitta på åtgärder för att undvika en sådan?

Robert
Robert
12 years ago

Thomas,
Vilket skulle bevisa att dagens klimat till vissa delar påminner om vikingatidens, men att perioderna däremellan var kallare, eftersom den vikingatida kolonin gick under någon gång under 1500-talet.

1% antar jag är normalvärdet ifall inga större eruptioner sker.

Nej, jag kan inte ge några bra referenser till varningarna för istider under 90-talet. Någon motsvarighet till IPCC som jobbade med att sammanställa kunskap och hitta på åtgärder för att undvika en sådan.

Vad vi än gör så kommer klimatet att bli varmare på sikt, ty vi befinner oss fortfarande i en istid: http://www.frilans.tecknare.se/?p=204

Thomas
Thomas
12 years ago

Det var en kallperiod på Grönland och i hela Norra Europa. Hur betydande denna kyla var i resten av världen är diskutabelt. Läs Jared Diamonds ”Kollaps” om du vill veta mer om varför vikingarna på Grönland gick under trots att eskimåerna klarade sig bra.

1% är ett genomsnitt. Det spelar ingen större roll om utsläppen ett år råkar bli högre.

Med ”på sikt” menar du då en geologisk tid, vilket är något helt annat än de decennier vi talar om när det gäller mänsklig uppvärmning.

Avancemang
Avancemang
12 years ago

Thomas, Ja, jag menar geologisk tid. Den kalla period vi lever i, som varat i ca 50 milj år kommer med all sannolikhet att ta slut någon gång. Om du kollar grafen i föregående länk så har kylan varat lika länge som de tidigare perioderna, så det kanske är dags för varmare tider? Somliga hävdar att kylan kommer fortsätta några miljoner år till, enl beräkningar på Milankovitch-cyklerna, men dessa teorier är tydligen inte helt genomarbetade, utan ger oss bara en grov hint. Hursomhelst, varmare blir det. Kanske kommer temperaturen att fluktuera under denna övergångsfas, och spela oss en del spratt?… Read more »

Thomas
Thomas
12 years ago

Robert, du har helt rätt i att holocen har varit unikt stabilt och det är ett argument för att vi omedelbart måste minska våra utsläpp. Förr eller senare kommer klimatet säkert lämna detta stabila läge av sig själv, men det kan ta tusentals år, (eftersom det varat tusentals år tycks det vara den relevanta tidsskalan) men när vi går på och slår på det med en slägga lär det istället hända under detta sekel.