”Lucifer-effekten” och politiken


 

Lucifer-effekten kallas fenomenet som uppstår när människor delar in sig i grupper (”vi och dem”) och därefter utnyttjar den fiktiva uppdelningen för att dominera, mobba, utöva våld och ibland t o m med tortera och mörda. Socialpsykologen Phillip Zimbardo gjorde ett experiment där ett tjugotal vanliga studenter låstes in i ett hus, de delades in i två olika grupper: fångar och fångvaktare. Studenterna gick in i sina roller alltför väl, mobbing och våldsamheter uppstod, experimentet fick avbrytas i förtid. Andra liknande experiment har gett samma utfall, människan har en inneboende ondska som förmodligen är genetiskt betingad. Vi känner igen beteendet från dokusåpor, skolgården, fotbollsläktaren eller kanske t o m arbetsplatsen. Mobbing och motsättningar mellan olika grupper har alltid funnits, och kan uppstå ur de mest triviala ting. Vanliga människor kan genom grupptryck och gruppmentalitet förvandlas till sadister.

Evolutionen har uppenbarligen gynnat individer som håller samman inom den egna gruppen, men är agressiva utåt mot andra grupper. Fenomenet finns även hos chimpanser, där en stam kan splittras upp två delar, motsättningar uppstår därefter mellan apor som tidigare putsade varandras pälsar, och den ena gruppen utrotar systematiskt den andra.

Finns Lucifer-effekten inom de politiska ideologierna? Svaret är ja, vissa ideologier är t o m är uppbygda kring ”vi och dem”-fenomenet.

Konservatismen värnar det egna folket, nationen och religionen i motsats till andra folk, nationer och religioner. Denna föreställningsvärld florerade under det nationalistiska 1800-talet och nådde förmodligen sin höjdpunkt i samband med det första världskriget. Än i dag delas världen upp av nykonservativa politiker i USA och nykonservativa religiösa ledare i de muslimska länderna – ”vi och dem”, kristna och muslimer, terrorister och rättvisans kämpar.

Nationalsocialismen värnade den germanska rasens överlägsenhet, och manade till raskrig, resultatet av ”vi och dem”-uppdelningan blev förödande. Slaktandet tog sig industriella proportioner i de s k koncentrationslägren, där 6 miljoner judar miste livet. I Sverige fanns det pseudovetenskapliga Statens institut för rasbiologi, som närde nazismens idéer kring olika ”rasers” värde.

Det värsta exemplet är förmodligen Lenin, Stalin och Maos tolkningar av kommunismens klasskamp. Proletärer, kapitalister och småborgare hetsades mot varandra, tillslut räckte t o m felaktiga åsikter för att bödelns bila skulle falla. Över 100 miljoner människor mördades i de gamla socialistländerna. Kommunismen fick dessvärre ett uppsving i västvärlden under 60-och 70-talen, många intellektuella delade kommunismens idéer om klasskampen, revolutionen och proletariatets diktatur. Dessa intellektuella insåg inte att deras föreställningsvärld på sätt och vis delades av chimpanser och andra primater.

Även socialdemokratin anammar klasskampstänkandet, om än i mildare version. De revolutionära planerna har lagts i malpåse; man försöker uppnå socialism genom demokratiska processer. I Sverige, där socialdemokrater haft makten i 60-70 år, har vi fått ett samhälle där förmögna människor beskattas mycket hårt medan fattiga människor helt eller delvis försöjs av staten. Även om vänsterpolitiker inte öppet hetsar fattiga och rika mot varandra, så kan förmögna människor uppfatta många politiska tal som förnedrande. ”Direktörer” beskrivs som utsugare eller parasiter, trots att de betalar enormt mycket mer i skatt än en vanlig löntagare, och trots att deras företag och idéer berikar landet. Det politiska klimatet bidrar till att många rika flyttar sina besparingar till utländska banker, det är också vanligt att företag och människor lämnar Sverige. Flytten av människor, kapital och företag bidrar givetvis till ännu högre arbetslöshet, vilket kräver ännu högre skatter för att försörja de arbetslösa.

För att skapa civiliserade samhällen krävs det att människan tonar ner sina primitiva instinkter. Att hetsa folk, nationer, raser, sociala grupper, religioner mot varandra kommer alltid att resultera i ond bråd död.

Nästa gång du hör någon vråla: ”döda borgarna” eller ”ut med svartskallarna” så vet du att chimpanser vrålar precis likadant.

Intressant? Andra bloggar om: samhälle, politik, konservatism, socialism, kommunism, mobbing, lucifer-effekten, satir, humor


Subscribe
Notify of
guest

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

7 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
jörgen
13 years ago

Bra och insiktsfull post. Jag har också kommit fram till att dessa ideologiers lockelse på människor består i att de bejakar sådan primitiva drifter hos människan (primitiva i betydelsen ”funkar inte idag”).

C. L. K. Aqurette
13 years ago

Bästa jag läst på länge.

Knute
13 years ago

Du klarer det nok. Hvad kan du bedst lide, ungarn eller frankrig, jeg spörger bare

Erik Laakso
Erik Laakso
13 years ago

Bra postning Robert, ganska väl underbyggt resonemang och med spetsen riktad mot ett ”de”, även i dina ögon. Kanske har även liberaler en gnutta evolutionär bakgrund? Liberaler (ja, jag generaliserar lite) har ju också en tendens att rikta all världens ondska mot socialister och kommunister, och här i vårt land yttrar sig den udden ofta och gärna mot just socialdemokratin, detta med argumentet om släktskapet med dräparideologierna. I din text yttrar det sig genom den försiktiga syftningen om ”revolution i malpåse” som är en, eventuellt medveten, missuppfattning om socialdemokratin som ideologi. Revolution har aldrig varit en socialdemokratisk beståndsdel, aldrig vid… Read more »

Robert
13 years ago

Erik Laakso, Jag pratar om socialdemokratin i ett historiskt perspektiv. Och jag vet att socialdemokrater inte vill förknippas med kommunister, men det är ert arv. Arbetarrörelsen delades upp in en socialdemokratisk och en kommunistisk gren först efter första världskrigets utbrott. Socialdemokraterna har lånat mycket av sin retorik från kommunismen, och har dessutom styrt landet tillsammans med ett parti där många medlemmar fortfarande kallar sig kommunister. Förövrigt slår detta inlägg både mot höger och vänster. Liberalismen är förmodligen en av de få ideologier som inte delar upp folk i olika grupper och hetsar dem mot varandra. Liberaler har alltid haft svårt… Read more »

Petter
Petter
13 years ago

Erik, Hela posten (som var mycket bra) handlar ju om kollektivets potentiella tillkortakommanden. Det finns ju naturligtvis förtjänster med kollektivt agerande, som styrka och genomslag av majoritetsuppfattning. Men ofta ÄR det verkligen tal om en ondska i förklädnad av solidaritet med den egna gruppen. Vilket får ödesdigra konsekvenser. Icke-kollektivister är förvisso en grupp som inte är fri från skam, man kategoriserar ibland motståndare som ”plundrare” och ”bevakare” etc. Men, och detta är viktigt, själva det liv som de som röstar vänster lever, ses allt som oftast på med respekt. Yrkeskunnande som uppvisas i alla former uppskattas; från sjuksköterska till ingenjör.… Read more »

Wille
Wille
13 years ago

Du bör kolla upp Nikolai Kondratieff:
Sovjetisk ekonom och centralplanerare som var mycket respekterad av andra sovjetiska byråkrater för sina resultat. Han blev dock avrättad, eftersom han vågade sig på en ekonomisk konjunkturanalys av kapitalismen som påvisade att det marknadsekonomin och dess mekanismer själva inte hade några större brister eller ”orsak” till konjunktursvängningar..