Om

Om 1

Avancemang är ett försök till en alternativ opinions- och kultursida, dels ur ett självmeditativt perspektiv, där egna tankar utforskas, och dels för att dela med sig till likasinnade.

Skribenten har en akademisk bakgrund samt en brokig karriär i näringslivet, med intresse för konst, arkeologi, historia och den fantastiska framtid som inte blev av.


Kontakt: [email protected]