Den förda politikens naturliga begränsningar

Fri invandring (öppna gränser, fri rörlighet etc) diskuterades seriöst för några år sedan, och även om vi idag är alltmer skeptiska, så finns fenomenet kvar likt en diffus tankefigur som hemsöker diskussioner och debatter. Kanske är det dags att en gång för alla reda ut begreppet? Fri invandring kan endast förekomma om det finns: oändligt   →

Ideologiernas död

Politiska ideologier är en relativt ny uppfinning, som först definierades i slutet av 1700-talet. Givetvis fanns det tankemönster och begreppsvärldar innan dess, fast inte lika organiserade och ledande. Det moderna ideologibegreppet kom att förknippas med vetenskap och logik, och givetvis var det den tidens liberaler och upplysningsmän som lanserade tanken. Tidigare kunde samhällets utmaningar ofta   →

Ingen äger något, allt är fritt och allt är övervakat – i det nya goda samhället

Livet har gått från att vara en kamp, med tungt arbete för att klara brödfödan, till dagens samhälle där staten i allt större uträckning tar hand om medborgarna. Många länder har fri skola, fri vård, socialförsäkringar, barnbidrag och goda möjligheter till högre utbildning med fördelaktiga studielån och bidrag. Tanken var att berika medborgarna och samhället,   →

Svammelmaskineriet försöker trolla bort de illegala rösterna

Jag märker att även folk i Sverige ställer sig frågande inför begreppet illegala röster. Ungefär som om det vore något trivialt. Saken är ju den att om en röst kommer in för sent till vallokalen, eller inte lämnats in av en verklig person, då blir den ju illegal. Om alla kunde lämna in hur många   →

Inget valfusk – men vad som helst för att få bort den orangea djävulen

Under fyra år har demokraterna byggt upp en bild av Trump som sammanfaller med ondskan själv. Trump är en orange Hitler, han är fascist och rasist, han bygger koncentrationsläger utmed mexikanska gränsen, han sätter barn i burar, han är en narcissistisk psykopat som kan starta det tredje världskriget när som helst. Det finns ingen ände   →

Den omöjlige Trump

USA:s president Donald Trump gick till val på skattesänkningar, bekämpa byråkratin, ta hem trupper och avsluta krigen, samt förhindra illegal migration och istället främja arbetskraftsinvandring baserad på utbildning och behov. Det är en plattform som är högst rimlig, oavsett partipolitisk tillhörighet. Många vanliga amerikaner och även européer skulle kunna skriva under på detta. Det är   →

Valfuskarna är demokratins dödgrävare

Det har rapporterats om utbrett valfusk under det amerikanska presidentvalet. Avlidna personer som hittas i röstlängderna, kontrollanter som inte får tillträde, röstsedlar som kastats, samt ovanligt många extraröster som plötsligt dyker upp med stark övervikt för en av kandidaterna. Givetvis kommer det här att leda till utredningar och omräkningar, det är en naturlig del av   →

Jämnt i historiskt smutsig valkampanj

På valnatten dominerade Trump genom att ta ledningen i Florida, och han ledde i många andra viktiga avgörande stater. Dagen efter började Biden ta ledningen i Michigan och vågskålen tippade över till hans favör. Nu saknar utmanaren blott en extra delstat för att uppnå de 270 elektorsröster som krävs för att bli president i USA.   →

Barberaren och modernismen

För inte så länge sedan kunde till och med allmogen och framförallt medelklassens män gå och raka sig på barberarsalong med jämna mellanrum. Dessa små butiker finns fortfarande kvar längs Medelhavet och några av länderna däromkring. Små krypin med några få stolar där en barberare huserar med sina enkla arkaiska instrument. Det handlar om att   →

Rättvisekrigandet är framförallt ett effektivt sätt att skaffa sig makt

I dessa tider av socialt rättvisekrigande och självgod aktivism bör vi allvarligt fundera på politikens möjlighet att skapa rättvisa, om det går, eller om det är en utopi? Även själva begreppet bör prövas, vad betyder egentligen rättvisa? Betyder det att alla ska ha lika mycket, eller att alla ska ha samma möjligheter? Ja, därom tvistar   →