Panama-dokumenten och politikens dubbelmoral

Nyheten om de s k Panama-dokumenten har i flertalet medier vinklats i syfte att avslöja rika människor, som väljer att dölja sin förmögenhet från skatteverket. Skattesmitning anses av vissa som ett särdeles allvarligt brott.

Nu verkar det allt mer som om nyheten slår tillbaka mot andra grupper. Många av personerna som figurerar är politiker. De tvingar medborgarna att betala höga skatter, men väljer att själva slippa undan. Vissa lagar gäller somliga, andra dem själva. Vi degraderas från medborgare till undersåtar.

Och jag håller med politikerna, jag vill inte heller betala skatt. Jag vill inte finansiera alla möjliga märkliga politiska idéer och visioner som jag inte delar. Samtidigt som vården, skolan, förvaret m.m hela tiden skärs ner – medan skatterna höjs. Logiken är inte helt uppenbar.

Jag är dessutom helt övertygad om att våra samhällen inte fungerat om det inte fanns s k skatteparadis, dit rika människor kan ta sina pengar, och återinvestera dem i nya projekt, som skapar arbetstillfällen och tillväxt. Ty om det inte finns en fristad för kapitalismen, då kommer kapitalismen att försvinna.

Liknande artiklar

  • Den stendöda offentliga debattenDen stendöda offentliga debatten Ni känner säkert igen det jag vill säga. Media rapporterar om märkliga saker, vem som ska vara julvärd på SVT, ändringar i nationalsången, introduktion av nya pronomen som hen, frågan om Sverige har en inhemsk kultur, byggandet av […]
  • Libertarianism vs anarkismLibertarianism vs anarkism Frihetliga personer finns i en mängd olika kulörer, den gemensamma nämnaren är att man vill ha en mindre stat (eller ingen alls). Och att civilsamhället sköter mer av det som idag stat, kommun och landsting handhåller. Vården exempelvis […]
  • Därför vinner kapitalismen i längdenDärför vinner kapitalismen i längden Kapitalism är ett begrepp som möts med blandade känslor. Vänstern beskyller den för girighet och utsugning av massorna, emedan de konservativa är rädda för dess otyglade kraft ska rubba den rådande ordningen. Kapitalism i ordets […]