Politik

Om integrering inte fungerar, är det då någon mening med invandring?

Migrationsdebatten handlar i mångt och mycket om assimilering eller integrering, vilket innebär att invandrare helt eller delvis anpassar sig till den nya kulturen i det nya landet. De tar till sig både språk och sedvänjor. Integrering anses viktigt. Både de som är positiva och negativa till invandring blir upprörda när folk som bott hela sitt …   →

Putin på kant med västvärlden

Den numera berömda intervjun med Putin, som Tucker Carlson publicerade förra veckan väcker en del frågor hos gemene man. Det första folk funderar på är varför Putin intervjuas. Är det moraliskt riktigt? Ska man intervjua en person som Putin? Jag skulle vilja påstå att om man ställer dessa frågor så är man ganska vilsen och …   →

Tyranni i vardande

När vår moderna liberalism blev på modet, även kallad socialliberalism, så omfamnade man jämställdhet, sociala skyddsnät och ett större statligt ansvar. Detta skedde i många länder efter andra världskriget och framåt. Socialliberalismen blev en slags överideologi, och det fanns internationella organisationer som påskyndade dess framfart, bland annat FN. Den svenska socialdemokratin har många likheter med …   →

Nikki Haley – alternativet till Trump – och de förmögnas nya kandidat

Medan Trumps presidentvalskampanj rusar fram, trots allehanda anklagelser och legala trick mot honom, så försvagas motståndarsidan. Det demokratiska partiet har ingen riktigt bra kandidat, och få tror att Joe Biden orkar med en mandatperiod till, eller att han ens klarar av valrörelsen. Så, nu gäller det att hitta en ny utmanare till Trump. De som …   →

Gömda och glömda politiska profilfrågor

Allt fler politiska partier tappar bort sig själva i sin strävan efter popularitet och makt. Nu är det ju så att samhällstrenderna svänger fram och tillbaka, medan de ideologiska frågorna ofta vilar mer stilla; här kommer några partier med förlorade profilfrågor: Centerpartiet Centerpartiet har förlorat rejält i opinionen, och kanske tappat sin själ mest av …   →

Profetior inför 2024

I en föränderlig värld blir det allt svårare att förutse händelser och trender för det kommande året. Så, låt oss betrakta de stora penseldragen. Egypten, Etiopien, Iran, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten kommer att ansluta sig till BRICS under 2024. Ett samarbete som sker utanför västvärldens kontroll och medgivande, som istället blir en konkurrent till den …   →

Pratar Biden med Putin?

En hel del källor gör gällande att Biden och Putin inte pratar med varandra, eller åtminstone väldigt sällan. Och detta är underligare än vad vi först anar. Även under kalla krigets kärnvapenhot pratade amerikanska presidenter med Sovjetiska ledare. Det fanns kanaler för diskussioner och överläggningar. Det sågs inte som något konstigt, trots att de representerade …   →

Syndabocken Reinfeldt

Det är många nu som kallar f.d statsministern Fredrik Reinfeldt för förrädare, och att det var han som ledde Sverige i fördärvet. Underförstått så handlar det om migrationsfrågan, tydligen hände det något under regeringen Reinfeldt som öppnade portarna till massmigrationen som följde några år senare under Stefan Löfvens mandatperiod. Jag flyttade till Stockholm i början …   →

Politisk ideologi i lögnernas tidevarv

Italiens premiärminister Meloni gick till val på att minska invandringen och stärka de italienska familjebanden. Men det var en lögn, det gick inte många månader innan massflyktingströmmarna fortsatte. Och de utlovade lokala initiativen kommer sannolikt att försenas. Samma sak hände i USA. Biden lovade bättring efter den hemske Trumps presidentämbete. Den oartige fastighetsmagnaten som drog …   →

Politisk jordbävning i Argentina

Libertarianen Javier Milei vann presidentvalet i Argentina med god marginal. Hans politik bygger på klassiska frihetliga grunder, där antalet myndigheter ska skäras ner, centralbanken ska sluta manipulera finanspolitiken osv. Det handlar om mindre makt åt staten, och mer makt åt den enskilde. Och eventuellt straff för de som ledde landet i fördärv. Argentina är landet …   →

Det trendkänsliga landet i norr

Gruvor, järnmalm och skog har tillhört den svenska basindustrin under lång tid. Järnet kunde förädlas till svärd och kanoner, och skogen till skepp, byggnader och möbler. Men det var under den industriella revolutionens senare faser, mellan åren 1870-1970, som Sverige förvandlades till en av världens rikaste nationer, där levnadsstandarden liknades vid Schweiz och Amerikas mest …   →