PK-kulturen bidrar inte bara till enfald, utan riskerar även att urholka vår ekonomi


PK-kulturen bidrar inte bara till enfald, utan riskerar även att urholka vår ekonomi 1

Tänk er en person som verkligen tror att EU är ett fantastiskt fredsprojekt och att Euron kanske haft en trög start, men snart kommer allt att bli bra igen. Den gemensamma valutan är praktisk. Man slipper växla en massa pengar hela tiden när man är ute och reser!

Att Trump är en infantil person, och att uppgången i ekonomin inte alls har att göra med hans skattesänkningar, avregleringar etc. Utan att det blott handlar om tur, eller att Obama gjort förarbetet.

Att vi bara har en liten störning på bostadsmarknaden, snart kommer priserna att gå upp som vanligt igen. Priserna går alltid upp i Stockholm, så är det ju.

Att Sverige kan ta in hur många invandrare som helst, utan att det får konsekvenser på antalet vårdplatser, skola, undervisning, rättsväsende, infrastruktur, bostäder, kultur etc etc.

Att jorden riskerar att gå under inom en relativt snar framtid pga av klimatförändringar, som torka, översvämningar etc.

Att höga skatter på koldioxidutsläpp kommer att bidra till ett bättre klimat.

Att kosten måste klimatanpassas. Kött är dåligt, även mjölk, bröd etc, och all processad mat är undermålig. Närodlade ekologiska grönsaker, rotsaker och baljväxter är det som gäller!

Att solpaneler och vindkraftverk är ett stabilt alternativ till kärnkraft, olje- och kolkraft.

Att människan är ett blankt kort från födseln, att hon inte har några ärftliga begränsningar vad gäller beteenden etc. Det mesta handlar om socioekonomiska faktorer.

Att män och kvinnor har få eller inga medfödda skillnader, att könet är en social konstruktion. Vi kan i princip bli vilket kön vi vill, och det finns flera än två könstillhörigheter.

Att vita män utgör det så kallade patriarkatet, och de styr alla andra, via sin kontroll över ekonomin, kulturen, religionen etc.

Att du är ett offer. Din bakgrund och ditt ursprung formar ditt liv. Du kanske är underklass, invandrare, svart, kvinna, homosexuell, transsexuell, sjuklig, bräcklig etc. Du är inte ansvarig för dina misslyckanden, det kan vara någon annans fel, eller en annan grupps fel (oftast patriarkatets). Och du kan ställa omfattande krav på samhället och din omgivning, eftersom du är förtryckt, kuvad och hunsad.

Att alla som inte håller med om dina åsikter – enligt ovan – är onda, inskränkta, fascister, rasister etc.

Om man tar med allt detta i sin ekonomiska kalkyl för framtiden, om man baserar sina livsbeslut på dylika antaganden, då kommer man inte bara att få ett svårt och tråkigt liv, man kommer även att bli relativt fattig. Och det kanske är själva andemeningen? Att hålla fåren i okunskap, att få dem att självmant ta dåliga beslut. Att inbringa dem i djupaste självförakt, utan hopp om framtiden. Svaga, förvirrade, hungriga och undergivna lyder de herdens minsta vink.


Följ oss!