Rätten till abort, en vänster- eller högerposition?


Rätten till abort, en vänster- eller högerposition? 1Aborträtten är något som ständigt plockas from som ett slagträ i debatter, särskilt när det är valår. Och ofta positionerar sig högern mot, och vänstern för. I Sverige är frågan ganska ljummen, då alla partier förespråkar rätten till abort; i andra länder debatteras saken mer högljutt.

I egentlig mening handlar det om att möjligheten att avlägsna ett mänskligt foster (innan man nått till en viss vecka i graviditeten), och ingreppet bekostas då ofta av skattemedel.

Kritikerna menar att det finns preventivmedel, att det är ett onödigt ingrepp, som kan jämställas med mord. Även om fostret inte är en färdig människa så förhindrar man dess möjlighet att utvecklas vidare till en fullvärdig individ.

Medan förespråkarna menar att kvinnan äger sin kropp och har rätt till abort av personliga skäl. Och att om aborträtten inte fanns så skulle kvinnor ändå försöka göra abort illegalt, vilket vore farligt för deras hälsa.

Den främsta frågan handlar om huruvida abort ska räknas som mord eller ej. En del menar att fostret inte är en människa innan en viss vecka i graviditeten, vilket skulle möjliggöra abort utan att ingreppet rubriceras som mord. Det är också diskutabelt om aborterna bör bekostas av skattebetalarna eller ej. Till debatten hör också om det verkligen är enbart kvinnans val? Som bekant krävs det ju både en man och kvinna för att en graviditet ska uppstå; fostret delar gener med både modern och fadern.

Längre tillbaka i historien användes diverse örter för att framkalla en abort. I antikens Grekland nyttjades Silphium, som nära nog utrotades från sitt primära odlingsland, Libyen. Det finns också källor som beskriver verktyg och instrument för fysiska ingrepp.  Abortering var kvinnogöra och utfördes av barnmorskor eller s.k kloka gummor. Vi hittar få texter om huruvida det var förbjudet eller ej. Men om mannen dog, och hans ofödda son aborterades, så ansågs det felaktigt då sonen skulle kunna kräva arvet. Man verkar ha haft en praktisk och juridisk syn på det hela. Dåtidens stora tänkare menade att abort var acceptabelt om det gjordes tidigt i graviditeten, innan fostret blivit mänskligt.

Attityden till barn var också annorlunda än idag. Under romersk tid hade familjeöverhuvudet rätt att dräpa sin avkomma upp till 20-årsåldern, om de visade sig vanartiga eller odugliga. Huruvida denna rätt nyttjades ofta kan diskuteras, men lagen fanns. Även i Sparta fanns det möjlighet till sortering av de nyfödda, då svaga spädbarn togs bort och lades ut i skogen.

Med kristendomens spridning kom en annan syn på människan och abort; att avlägsna ett foster jämställes allt oftare med mord.

Kanske är det egentligen meningslöst att diskutera abort från ett höger- eller vänsterperspektiv? Men vi kan tydligt notera att attityden till att dräpa ett foster eller barn ändrades med kristendomen. Och den klassiska högern eller konservatismen är sprungen ur en kristen tradition, och har ärvt dess förhållningssätt.

Nu är höger- och vänsterpositionerna mer än enbart arvet från kristendomen. Att vara traditionalist, konservativ och antiprogressiv kan mycket väl bidra till att man landar i en mer klassisk grekisk syn på saken, som menar att abort bör vara tillåtet om det görs innan en viss vecka i graviditeten, såsom Aristoteles och andra lärde män kom fram till, innan fostret är besjälat eller tillräckligt starkt.

Hur vänstern resonerar kring frågan är också intressant. Vänstern är ju progressiv och ifrågasätter kyrkans läror, och många är ateister, därför blir det nästan en reflex att revoltera mot kristna dogmer. De flesta inom vänstern menar å andra sidan att de utgör den mjuka och humana hållningen i samhället. Man är emot dödsstraff, kritisk till rätten att bära vapen, och förespråkar pacifism. Vänstern strävar ständigt efter rättvisa och upprättelse för svagare grupper, och man letar ständigt efter nya grupper att värna. Och finns det egentligen en svagare grupp i samhället än ofödda barn?


Följ oss!