Religion

Peak oil-rörelsen

Olja är en icke förnyelsebar fossil energikälla. Råoljan som pumpas upp ur marken kommer att ta slut någon gång. Om detta är de flesta överens. Många bryr sig inte så mycket om oljereserverna och när de kommer att ta slut. Modern forskning kommer säkert att reda ut energiproblematiken. Mänskligheten kommer att leva vidare med nya energikällor. …   →

Burkaförbud – bra eller dåligt?

I Frankrike, och tidigare Belgien, har parlamenten röstat om att förbjuda burka eller nikab, d v s den heltäckande slöja som muslimska kvinnor i vissa länder bär. Är det här höjden av integritetskränkande lagstiftning, då det bör vara upp till medborgarna att avgöra vilken typ utav kläder de ska bära? Värsta typen utav kultur- och …   →

Islamofober är vi allihopa

De flesta västerlänningar är s.k islamofober. Eller rättare sagt, vi är skeptiska till nästan all religionsutövning, om den inte är uttunnad och sekulariserad. Vi är tillika även kristofober, ty vi ogillar alla kvinnoförnedrande påbud som finns i bibeln och alla blodtörstiga lagar och sedvänjor. Vi tror inte att nattvardsvinet förvandlas till Jesu blod och brödet …   →

Religionsfrihet – vad är det?

Religionsfriheten är en av de liberala grundprinciperna, det handlar om att respektera medborgarnas religiösa uppfattningar och inte hindra vederbörandes trosutövning. Så här lyder t.ex Europakonventionen artikel 9: Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt …   →

Geert Wilders film Fitna

Den nederländske politikern Geert Wilders film Fitna (schism, split) är skrämmande, och definitivt inte ett aprilskämt, som SvD påstod på ledarsidan idag. Islam utmålas som ett hot, en religiös makt som vill ta över världen. Kontroversiella verser läses upp ur koranen, de illustreras med bilder och filmsnuttar; hela filmen är en varning för islamisering av …   →

Människan blev fredlig när hon förlorade sin odödlighet

Människosläktet har mördat och skändat sedan tidernas begynnelse, från jägarstenålden fram till modern tid. Vi har aldrig levt i ett harmoniskt idealtillstånd. Krig, våld, konkurrens, begär efter status, makt och din nästas hustru har draperat människosläktet i blod under evigheter. Efter andra världskriget minskar emellertid massmorden och vidrigheterna. Trots att vi är fler än någonsin, …   →

Islam och modernismen

Den västerländska kulturen påverkar i allt högre grad vanliga muslimer, och muslimsk extremism är en reaktion på detta. Fundamentalisterna vill helt enkelt stoppa utvecklingen; väst utpekas som ondskan, till och med ett litet beskedligt land som Danmark får sig en ordentlig känga. För att utveckla resonemanget vidare bör begreppet ”västerländsk kultur” bytas ut mot termen …   →

Muhammed-karikatyrer – islams dödsryckningar?

Danskarna och det högljudda Dansk folkeparti flirtar med främlingsfientliga krafter, publiceringen av Muhammed-karikatyrerna i Jyllandsposten kan tolkas som ett resultat av det rådande samhällsklimatet. Troende muslimer menar att profeten varken får avbildas eller förlöjligas. Även västerlänningar finner bilderna osmakliga, då de påminner om judiska nidbilder med kroknäsor som spreds av nazisterna under 30- och 40-talen. …   →

Dansk lagändring pga av Muhammed-karikatyrer?

Militanta muslimer protesterar mot tidningen Jyllands-posten, efter att tidningen publicerat karikatyrer av profeten Muhammed. Danska företag bojkottas i arabvärlden, en stor mejerianläggning har tvingas stänga. Jyllands-posten har bombhotats. För att avbryta sina protestaktioner kräver den militanta organisationen [Palestinska al-Aqsamartyrerna] att de som var ansvariga för publiceringen av karikatyrerna ställs inför rätta och att den danska …   →

Världsreligionerna i gungning

Religioner, sekter, livsåskådningar, gudar och helgon – ja, vad ska man tro på egentligen? Världsreligionerna tappar stadigt anhängare, och de obotligt frälsta simmar i allt grumligare vatten. Det finns en forskare i USA som försöker skapa liv, gen för gen, bit för bit. Han har valt att återskapa en primitiv organism, tarmbakterien ”E coli”. Dr …   →

Konservativt baddräktsmode

Bilden intill föreställer en kvinna i BADDRÄKT. Skräddaren är från Turkiet, men plagget marknadsförs förmodligen i länder med strängare morallagar, t.ex Saudiarabien. Fler vågade badattiraljer hittar ni på e-handelsplatsen: Hasema.com. Ja, borde man inte beställa något dylikt åt frugan? Kanske i svart för säkerhets skull; man vill ju inte framstå som dekadent. Vad skulle släkten …   →