Sahlin gav Sverigedemokraterna en stund i rampljuset

Mona Sahlin tog till slut debatten med Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson på TV4:s Kvällsöppet. Nåja, en riktig debatt blev det inte; de pratade mest i mun på varandra, och det var Åkesson som förde samtalet och Sahlin som gick i försvarsposition.

Kortfattat menar Åkesson att de flesta flyktingar inte är riktiga flyktingar, att de kostar för mycket, och att man för samma peng skulle kunna ge dem mycket bättre hjälp i ursprungslandets grannländer. Han vill hellre lägga miljardbesparingarna på höjda pensioner etc. Flyktingpolitiken är för dyr och bidrar till kriminalitet och utslagning, menar Åkesson.

Sahlin levererar egentligen inte så många argument, eftersom hon står på den ´rätta´sidan och inte tror sig behöva förklara varför vi ska ta emot flyktingar. Hon pratar om solidaritet med med utsatta människor etc etc.

Själva flyktingdebatten är egentligen ganska ointressant, eftersom flyktingkvoter ofta bestäms av statens plånbok och av det rådande världsläget. Vi kan inte ta emot alla, så vi tar emot några utvalda. Det kostar en del, men det är värt priset. Vi måste hjälpa våra medmänniskor, det är en mänsklig drift. Sen kan man dividera länge om vilka som ska tas emot, hur många och hur de ska hjälpas in i samhället.

En långt viktigare debatt handlar om arbetskraftsinvandringen. Ska verkligen vem som helst få komma hit och arbeta? Det är ju egentligen det invandring handlar om. Hur många av alla de miljoner människor som vill pröva lyckan utomlands kan kalla sig flyktingar? Förmodligen väldigt få. Arbetskraftsinvandring är dessutom helt krasst en bättre affär för staten eftersom vi får hit färdigutbildade läkare, ingenjörer, truckförare, svetsare etc. De behöver ingen vård, terapi, bidrag eller vistelser på flyktingförläggningar i evinnerliga tider.

Jag hävdar att synen på arbetskraftsinvandring avslöjar våra partiers egentliga inställning till huruvida utlänningar är välkomna till Sverige eller ej. Nedan har jag gjort en sammanställning med info från respektive partis webbplats.

Vad tycker de politiska partierna om arbetskraftsinvandring?

Moderaterna: Ja. Arbetskraftsinvandring behövs för att klara välfärden.
Folkpartiet: Ja. Arbetskraftsinvandring behövs för att klara välfärden.
Centerpartiet: Ja.
Kristdemokraterna: Oklart. Positiva till flyktingmottagning.

Socialdemokraterna: Oklart. Positiva till flyktingmottagning.
Vänsterpartiet: Oklart. Positiva till flyktingmottagning.
Miljöpartiet: Ja. Vill på sikt ha öppna gränser.

Sverigedemokraterna: Mycket restriktiv invandring- och flyktigmottagning. De vill också uppmuntra invandrare och flyktingar att återvända till sina ursprungsländer.

Att vänsterblocket är restriktiva vad gäller arbetskraftsinvandring syns tydligt eftersom nästan alla utlänningar som kommer till Sverige idag antingen är flyktingar eller anhöriga till dessa. Miljöpartiet är iof av en annan åsikt. Hos alliansen är det framförallt m & fp som förespråkar arbetskraftsinvandring; jag hittade en motion som väckte frågan hos c, men inget i ämnet hos kd.

För att få Åkesson ur balans skulle Sahlin ha frågat honom varför de inte är positiva till arbetskraftsinvandring? Det råder ju som bekant brist på t ex byggjobbare, programmerare etc. Eftersom sd inte vill bli kallade rasister anför de oftast kostnadsskäl som argument för minskad invandring. Åkesson skulle inte ha kunnat prata prislappar längre, han skulle tvingats in en debatt som handlar om att lika barn leka bäst etc. Och då hade han inte verkat så trevlig längre.

Problemet är att Sahlin inte kan ställa den frågan, och ni vet varför. Det blev 1 – 0 till Åkesson. Och Sahlin gav sverigedemokraterna en stund i rampljuset och de 1-2% röster som behövdes för att ta sig till riksdagen vid nästa val.

Och för er som bara skumläser och tittar på rubriker – jag är absolut FÖR invandring. Det finns inga gränser och det finns inga länder – blott i våra sinnen existerar de.

Intressant.se. Andra bloggar om: samhälle, politik, invandring, integration, flyktingar, arbetskraftsinvandring, sverigedemokraterna, socialdemokraterna

Dela gärna artikeln
Subscribe
Notify of
guest

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

30 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Vaileth
13 years ago

Jag är inte heller emot invandring, men vill påpeka att det finns problem som måste lösas. Dessutom har jag på sistone kommit i kontakt med två människor i akademiska kretsar som faktiskt är ett slags flyktingar från USA. I vissa akademiska kretsar där råder ett hårt klimat, det gamla ska ut och det lämnade dessa människor utan jobb. För att de vill undervisa i en annan sorts pedagogik än som är rådande. För mig som tillåts studera flera teorier parallellt på ett svenskt universitetet, är det obehagligt att bli varse detta.

Jah Hollis
13 years ago

”Det finns inga länder och det finns inga gränser?”
Vad är det för romantiskt nys? Länder och gränser finns väl i allra högsta grad!

Björn
13 years ago

Bra artikel. Som son till en arbetskraftsinvandrare från Norge på sextiotalet så kan jag ju direkt på skinnet se värdet av arbetskraftsinvandringen: dels att industrin fick tillgång till arbetskraft, dels att företagen fick tillgång till välutbildade människor, och dels för att det offentliga genast fick igen sin lilla investering på att åka till Norge och locka arbetskraft i form av skatter.

Robert
13 years ago

Björn,
Som son till arbetskraftsinvandrare från Ungern har jag ungefär samma inställning. Tyvärr har debatten stagnerat till att enbart handla om flyktingar och integration. En person av utländsk härkomst som kommer hit och börjar jobba tämligen omgående behöver inte integreras, det går av sig självt. Staten/företaget kan möjligen bidra med svenskakurser el dyl.

Respekt till m & fp som uppmärksammat frågan mest; där ligger c lite efter, åtminstone om man utgår från vad som står på webbplatsen.

Björn
13 years ago

Åh, vi vill ha fri invandring. Jag vet inte om det pratats så mycket om arbetskraftsinvandring dock.

http://centerpartiet.se/upload/Centerpartiet/Var%20politik/tidigare%20stammor/Yttrandeslut%204.pdf

Robert
13 years ago

Helt klart är att c växer allt mer i mina ögon, och det gäller inte bara den här frågan. Tack för info.

Calle
Calle
13 years ago

Herr Robert är ouppmärksam märker jag. J.Å. replikerade under debatten på varför han är negativ till arbetskraftinvandring: det blir ett sätt att hålla nere de svenska lönerna och slå sönder socialförsäkringssystemen. En rimlig förklaring anser jag, och förklarar det intresse man ser för frågan i den nyliberala frälsaridelogi man möter överallt på nätet.

Björn
13 years ago

Arbetskraftsinvandring är ju bara en delmängd av själva invandringen, och dessutom brukar den delmängden bara bli aktuell när det råder arbetskraftbrist. Då är det bättre att vara principiellt för invandring i stort. Invandrare brukar ju oftast vara resursstarka personer, och de går oftast på plus för samhället från starten.

Robert
13 years ago

Calle,
Svenska kollektivavtal gäller i Sverige.

Calle
Calle
13 years ago

Hehe jamen du inser säkert hur länge till det kommer att vara så? Tror du nyliberalerna vid makten kommer tillåta det i längden? Vi har fått en ohelig allians av vänster och nyliberaler som alla sjunger invandringens lov- dock av olika orsaker. Sd framstår, trots sina brister, som det enda förnuftiga alternativet. Jag vill hävda försiktighetsprinicipen i detta vådliga sociala experiment. Som vi knappt kan påverka eftersom alla (etablerade) politiker är så överens om linjen. Farligt och korkat. Som upplagt för en demokratisk uppstickare.

Robert
13 years ago

Calle,
Mig veterligen sitter inga ”nyliberaler” vid makten. Inte ens moderaterna ifrågasätter kollektivavtalen. Även utifrån ett liberalt perspektiv är kollektivavtal bättre än lagstadgade minilöner el dyl. Men visst, vem vet vad framtiden bär med sig; jorden kan ju gå under imorgon.

Calle
Calle
13 years ago

Herr Robert, Om du inte ser de nyliberala inslagen i den svenska politiken så måste du vara politisk blind. Må vara hänt att det är nyliberal ”light” vi ser, men regeringen formligen bågnar. Tobias Billström och Frederick Federley är två exempel. Problemet är att alla inom borgeligheten numera kallar sig ”liberaler”, så som värdekonservativt alternativt finns bara outsidern Sd kvar. Inte ett perfekt alternativ, men de behövs annars får vi total likriktning i detta land i vissa avgörande frågor. Jag tror att vad som sker nu är att Sverige och svenskarna, bitvis smärtsamt, håller på att vänja sig vid denna… Read more »

Niklas Lindgren
Niklas Lindgren
13 years ago

Hela EU med sina hundratals miljoner har ju rätt att komma hit och arbeta, det borde räcka ganska långt. Välutbildade personer i 3:e världen behövs för att bygga upp deras samhällen. Dessutom har vi problem med att vi har för FÅ arbeten; det var ju p.g.a. det som Alliansen vann valet! Och flytt av av jobb utomlands sker i en ständig ström.

Robert
13 years ago

Calle, Niklas, Problemet med Sverige är att vi har hög arbetslöshet men att det samtidigt råder brist inom vissa branscher. Vad det beror på är en helt annan diskussion. Det intressanta med arbetskraftsinvandring är ju att under lågkonjunkturer så kommer inga eller få, och i tider av högkonjunktur så invandrar fler. Detta hjälper svenska företag att expandera snabbare – de behöver inte flytta arbetsuppgifterna utomlands i samma omfattning – vilket är bra för Sverige och den inhemska arbetsmarknaden. Exemplet EU är också talande – det kom inte 10,000 rumäner som somliga trodde… Inget av detta är nyliberal politik, sossarna använde… Read more »

Calle
Calle
13 years ago

Robert, Men det kommer 10.000 polacker om året. Nu märks det knappt, efersom det är en så välassimilerad grupp, men tänk dig istället 50.000 personer om året från en utomeuropeisk nation. Det säger sig självt att det uppstår problem. Och vad händer i nästa lågkojuktur? Allt med måtta. Och vill man uppnå ”måtta” så ser man till att lagstifta för att uppnå målet. Men det vill förstås inte liberalerna. Därför är den liberala politiken farlig för sverige. Normalt när ett samhälle är på väg i en viss riktining så ser man opposition. Men tills nu, icke i Sverige. Vi har… Read more »

Robert
13 years ago

Calle, Att debattera handlar också om att lyssna (i det här fallet att läsa). Jag skrev att arbetskraftsinvandring regleras av konjunkturen. Om vederbörande inte skaffar sig ett jobb inom en angiven tid kan hon givetvis inte stanna. Det är ett naturligt sätt att reglera antalet invandrare istället för att ställa upp politiska kvoteringar/mål oavsett konjunktur och marknad. De 10,000 polacker du pratar om jobbar (vad jag kan) se på byggen samt inom service yrken. Jag är ganska säker på att de behövs. Och att deras kultur ligger nära den svenska är en anledning till deras framgång i Sverige, givetvis. Vad… Read more »

Calle
Calle
13 years ago

”Vad de hundratusentals arbetslösa svenskarna gör om dagarna är däremot en gåta – när det uppenbarligen finns jobb.”

Enligt statistiken är en stor del av dem invandrare. Ska vi alltså skicka tillbaka dem?

Av din tystnad ser jag ett bekräftande av den oheliga allians vänster-höger. Du ser inte ett demokratiproblem uppstå där? När ytterligt få svenskar egentligen är nyliberala. Sd, inte minst, finns ju och frodas som det enda reella konservativa alternativet.

Robert
13 years ago

Jag anser att vem som helt ska få flytta vart som helst, givet att personen i fråga kan försörja sig.

Om ett land välkomnar flyktingar utan att kunna erbjuda arbetstillfällen, blott a-kassa och andra typer utav bidrag – så uppstår givetvis problem. Och mig veterligen är det inte (ny)liberaler som uppmuntrar statlig inblandning, bidrag, skatter etc.

Calle
Calle
13 years ago

Det är galningar som du som håller på att förstöra Sverige. Syftet från er sida är säkert gott, men den idelogiska överbyggnaden skymmer ett realistiskt synsätt. Därför finns Sd och kommer inom en snar framtid att bli en viktig påtryckargrupp i riksdagen. Det är dags att svenska folket får ett alternativ inom en fråga där det under lång tid inte funnits några demokratiska alernativ. Förutom att det är illa för sverige är det naturligtvis farligt för demokratin när en så stor del (alla) av det politiska etablissemanget har samma åsikt i en ödesfråga.

Robert
13 years ago

Calle, Men vänta lite nu… Min idé gick ut på att de som invandrar har försörjning, och då kommer invandringen med all säkerhet att minska och inte belasta statskassan. Var det inte det du ville? Flyktingkvoter är en annan sak, det är mycket möjligt att Sverige har tagit emot fler flyktingar än vad det finns lämpliga jobb och utvecklingsmöjligheter. Jag skiljer på regelrätt invandring och flyktinghjälp. Den senare är en ganska komplicerad historia. Alla länder vill ju av humanitära skäl vara med att hjälpa flyktingar. Du skulle säkert också uppskatta om du fick en fristad när någon bombat ditt hem,… Read more »

Grimbart
Grimbart
13 years ago

Rätt intressant att läsa igenom inläggen ovan. Men själva grundfrågan diskuteras inte. Har riksdagen haft mandat från folket att genomföra denna totala omvandling av det svenska samhället? Kan man helt bortse från vad folket har för uppfattning? Enligt min mening är alla beslut som fattats på olika politiska nivåer ang invandringen ogiltiga. Kom ihåg den massiva protestyttring som vällde fram när tidningen expressen ställde frågan om läsarnas uppfattning. Men så fick chefred Mårtensson på någon vecka lämna sin post. Rättning i ledet, projektet fick inte ifrågasättas.

Robert
13 years ago

Grimbart,
Partier som förespråkar restriktiv invandring/flyktinghjälp brukar inte få så värst många röster (ny demokrati, sd). Härigenom har folket gett riksdagen mandat att genomföra den politik som förs.

Grimbart
Grimbart
13 years ago

Det argumentet tror du nog inte själv på, i varje fall biter det inte på mig. Pga det demokratiska underskottet i Sverige är inte svenska folkets uppfattning betr massinvandringen representerad i riksdagen. Eller tror du att motståndet mot det mångkulturella experimentet är mindre bland svenskar än bland norrmän och danskar? För att kunna bedöma kvaliteten på dina synpunkter vore det bra att veta om du tycker att media har givit en ur demokratisk synpunkt rättvisande bild av invandringskritiker i allmänhet och SD i synnerhet.

Grimbart
Grimbart
13 years ago

Din kommentar?

Robert
13 years ago

Grimbart,
Så media har givit en vinklad bild av flyktingpolitiken? En konspirationsteori som kräver att flertalet journalister på tidningsredaktioner, TV och radio pumpar ut likartade åsikter, för att lura det svenska folket att rösta fel i valen?

Du får tro vad du vill.

Jag är ingen vän av svensk flyktingpolitik, mitt inlägg handlade ju om nånting annat.

Grimbart
Grimbart
13 years ago

Ingen halmgubbe tack! För att kunna placera dig ser jag gärna att du svarar på det jag tar upp. Om du menar att jag anser att att media ger en likartad bild av sverigedemokraterna så är det rätt uppfattat. Med eller utan konspirationsteori!

Robert
13 years ago

Svar ja. Jag tycket att media givit en bra bild av flyktingfrågan.

Grimbart
Grimbart
13 years ago

Jaha, du vill inte diskutera utan svarar på en fråga du konstruerat själv. Ja det är en vanlig taktik bland mångkulturförespråkare. Krya på dig!

Robert
13 years ago

Grimbart, Detta var frågan: För att kunna bedöma kvaliteten på dina synpunkter vore det bra att veta om du tycker att media har givit en ur demokratisk synpunkt rättvisande bild av invandringskritiker i allmänhet och SD i synnerhet. Hur i h-e ska man kunna svara på en dylik fråga? Jag följer inte alla medier. Jag kan bara ge ett generellt svar. Jag tycker att den journalistiska bevakningen är ok. Mitt inlägg handlar om arbetskraftsinvandring; de länder som valt denna modell t ex. USA, Canada, England har låg arbetslöshet både bland invandrare och befolkningen i övrigt. Invandrare får stanna om de… Read more »

Grimbart
Grimbart
13 years ago

”Hänger du med nu, eller ska vi ta det en gång till?”

Efter denna din slutmening är debatten avslutad för min del.