Vänstern gillar inte vinst


I SVT:s friskoledebatt mellan den liberale debattören Johan Ingerö och vänsterdebattören Daniel Suhonen vevades samma argument gång på gång.

Friskolor är INTE bra eftersom de drivs i vinstintresse av aktiebolag.

Den här meningen hörs överallt i när och fjärran, och jag börjar uppriktigt sagt bli irriterad.

För det första, jag är öppen för nya ideer, och ställer mig ödmjuk inför det faktum att friskolor kanske inte är optimalt, MEN friskolor är mer tillgängliga för vanliga människor än helprivata skolor. Och de ger bättre kvalitet och diversifiering än kommunala/statliga alternativ. Friskolor är tillika populära i Sverige, och många föräldrar väljer detta alternativ. Bra så. Vad har då vänstern emot friskolor?

Att aktiebolag som drivs i vinstintresse INTE skulle kunna driva skolor är rent ut sagt dynga och demagogi.

Aktiebolag som drivs i vinstintresse tillverkar fantastiska produkter, som datorer, vårdutrustning, mediciner som räddar livet på människor. De tillverkar bilar, tåg, flygplan och kläderna vi har på kroppen.

Vi vet också att västvärldens bästa skolor är helprivata. De är tillika dyra, och blott en bråkdel av befolkningen kan gå där. Svenska friskolor däremot kombinerar den privata driften med offentlig finansiering och har blivit en succé. Privata skolor åt alla, med andra ord.

Samtidigt har de svenska skolresultaten gått ner, men det har knappast med friskolorna att göra, utan beskrivs av många som ett ordnings- och strukturellt problem. Och oordningen förekommer framförallt i de kommunala skolorna.

Nysocialisten Suhonen menar indirekt att företagare är opålitliga, att vinstdrivande aktiebolag per definition suger ut folket, eleverna och samhället.

Det finns ingen tro på människan, att hon kan verka gott och skapa bestående värden. Blott genom staten kan vi verka, och blott genom staten kan vi driva skolor, sjukhus etc.

Staten är ett magiskt filter. Staten gör att vinstintresset försvinner, att allt blir gott och jämlikt och seriöst.

Tyvärr fungerar det magiska filtret dåligt i verkligheten. Det mesta som staten driver – i många olika länder – tenderar att bli byråkratiskt, dyrt, långsamt, enkelriktat och av låg kvalitet.

Nysocialister som Suhonen bör förklara varför företagare misstänkliggörs gång på gång, trots att de skapar fantastiska varor och tjänster som ständigt berikar vår värld.

Suhonen måste också förklara för oss var statens magiska filter sitter någonstans, hur det fungerar, och sist men inte minst så bör han utförligt förklara varför det är trasigt.


Följ oss!