Sverige uppdelat i smånationer

Sverige uppdelat i smånationer 1

Vi ser idag olika frihetsrörelser runt om i världen, där den i Skottland kanske är den mest kända, följt av Baskien, Katalonien, Norditalien och många fler. Detta är förmodligen en motreaktion mot århundraden av unionstänkande och en ständigt närvarande övermakt, som dessutom vanligen befinner sig långt borta, och ofta har en dålig känsla för vad den specifika regionen egentligen behöver.

Vi kan dels prata om total frigörelse från moderlandet, och dels olika former av lösare samarbeten. Jag kommer i den här texten mest att prata om konfederationer.

Man kan säga att Sverige är en union av olika landskap, där centralmakten utgörs av Svealand. Vissa av landskapen har erövrats från andra länder eller folk, som Skåneland, Värmland, Sapmi(Lappland). Övriga län har integrerats tidigare under historiens lopp, tillsammans utgör den här politiska unionen staten Sverige.

Det finns en del lokal maktstruktur kvar i form av kommunstyrelser och landsting, men den verkliga makten utgår ifrån Stockholm, som är landets huvudstad och politiska centrum. Landsbygden är på många håll påfallande avfolkad, urlakad och/eller maktlös.

Om vi istället organiserade Sverige som en konfederation, så skulle en del intressanta förändringar slå igenom. En konfederation är en samverkan mellan oberoende stater. De kan lämna samarbetet, de kan stifta egna lagar, allt bygger på frivilliga överenskommelser. Här kommer också de lokala landstingen att få status som parlament, med beslutande makt, och makten över vardagen hamnar närmare folket.

Det finns också en del ekonomisk vinning i dylika uppdelningar. Norrlänningarna skulle t.ex kunna behålla mycket mer av sin vinst från gruvor och andra naturtillgångar. Medan andra län initialt kanske skulle bli fattigare, men på så sätt tvingas lösa sina strukturella problem, exempelvis Skåne. Starka lokala centra skulle uppstå med viktiga regionshuvudstäder, och allt behövde inte kretsa kring den gamla huvudstaden.

Konfederationer eller federationer är ofta lyckade politiska projekt, vi kan räkna upp exempel som kantonerna i Schweiz, Förbundsrepubliken Tyskland, Amerikas förenade stater etc. Nu har regionerna i dessa länder inte absolut makt, centralmakten har ofta en del att säga till om, men länderna i fråga utgör exempel på hur man kan organisera sig på en mer regional och demokratisk grund.

Hur skulle en svensk konfederation se ut?

Jag har skissat på en karta med dels historiska indelningar, och dels olika etniska gränser, där en del län förmodligen skulle välja att ingå samarbeten med andra län utanför Sverige, exempelvis Skåne, Värmland, medan Sapmi skulle samarbeta med andra samiska nationer i norr. Vi kan givetvis också tänka oss ett Stornorrland och Storgötaland. Eller ännu mindre uppdelningar, lite beroende på hur befolkningen i de olika länen vill samarbeta med sina grannar. Secession eller uppdelning bör inte motarbetas.

Historiens ständiga ihopgående av olika regioner handlar i mångt och mycket om krig och säkerhet. Större stater kunde samla ihop större arméer och därigenom skapa ett bättre skydd mot främmande erövrarmakter. Även idag skulle dylika samarbeten eventuellt behövas just av militära, säkerhetsmässiga och utrikespolitiska skäl, men dessa samarbeten skulle kunna ske på lösare grund, i form av en konfederation.

Och jag tror att konfederationstanken kan vara en räddning för våra vacklande västerländska demokratier, där allmänhetens intresse och engagemang avtar, medan politikerförakt och populism ökar.

Kanske ska folket helt enkelt vara med och bestämma själva över sitt grannskap och närområde, vilket ju är demokratins grundpelare.

Dela gärna artikeln
Subscribe
Notify of
guest

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

7 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Jari
Jari
3 years ago

Intressant text.

Jag själv, som är barn till invandrade finska föräldrar, har aldrig lyckats hitta Sverige eller en svensk identitet. Däremot hittade jag Västmanland, där jag är född och uppvuxen. Och än idag är det min värld. Skåne, Blekinge, Norrland och alla andra landskap som Sverige består av känns som andra världar, med språk som är nästan lika främmande som, säg, norska eller danska.

Det tror jag är en viktig detalj, och ett av ”problemen” när man, som t.ex. SD, försöker hitta och pusha en standardiserad svenskhet.

Men vad vet väl jag..

Sixten Johansson
Sixten Johansson
3 years ago

I en humoristisk och lite vemodig gästkrönika på detgodasamhallet.com föreslog jag en klyvning i Nordland och Godland: ”Ett alexanderhugg för Sveriges bästa” (23 dec 2015). I takt med att multikulturens problem och islamiseringens följder blir allt mer akuta kommer det sannolikt att bli olika utbrytningar och en uppsplittring i smånationer. Eftersom ett kraftfullt ledarskap saknas kommer den västerländska civilisationen att malas ner, efter hand som de gamla institutionerna ideologiseras, överbelastas och faller sönder. Inom alt-right-rörelsens mycket breda spektrum finns intressanta analyser och idéer, men var och hur ska högeridealisterna hitta nybyggarland och få ihop ett eget folk, som kan bygga… Read more »

Mats Jangdal
Mats Jangdal
3 years ago

Jag skrev om detta för ett år sedan, när Länsindelningskommitténs arbete sjösattes.
I princip är vi ense, men jag har invändningar mot både gränsdragningar lojaliteter.
https://www.frihetsportalen.se/2016/03/nya-indelningsverket/

Sixten Johansson har förstått problemen.Som ex-norrbottning som bott och verkat över nästan hela landet måste jag hålla med om det mesta. Norrlänningarna är sällsynt okunniga om frihet och oberoende. En majoritet har lagt sin röst på att bli styrda av partiet, och avstår från egen vilja.

Kgb35
Kgb35
3 years ago

Tycker landskapsgränserna är ganska bra indelning av kulturer i landet. I mycket följer de vattendelare. Skåne har någon gräns för de gamla länen upplever jag. Kristianstadslätten och söderslätt verkar inte ha mycket gemensamt annat än profilering mot Sverige. Göteborg är helt fel, katastrofalt, för västra Götaland och borde bli eget u-land. Halland och Blekinge gissar jag är konstruktioner av dansk erövring och borde nog höra mer ihop med sina ådalar inåt landet. Jämför hur Värmland och Dalarna följer sina älvdalar. Norrland vet jag inte så mycket om, men det verkar som att någon vill söndra och härska genom att stödja… Read more »

Erik Gertkvist
Erik Gertkvist
3 years ago

En intressant tanke, dock med flera problem som framför allt hänger samman med att det är dagens politiker och administratörer vilka skulle vara tvugna att genomföra uppdelningen. 1) Privatägda naturresurser som skog på rot, gruvor eller industrier riskerar att konfiskeras av de nya konfederations-staterna. Antingen direkt med Robert Mugabe-liknande retorik om historiska oförrätter, eller indirekt genom saftiga skattehöjningar. Hur undviker vi detta? 2) Offentligt ägda naturresurser som vatten- och kärnkraftverk skapades med nationella pengar, och bör därför förbli i nationell ägo (såvida inte konfederationsstaterna köper dem till marknadspris). Det kommer naturligtvis göra sameland vansinniga över att se vattenkraftverken alstra mängder… Read more »