Trumps importskatt – värna jobben eller sabotera marknaden?


Trumps importskatt - värna jobben eller sabotera marknaden? 1USA:s president Donald Trump har infört importskatt på en del produkter som tillverkas i Sydostasien, exempelvis solpaneler och tvättmaskiner. Tanken är att skydda amerikanska företag mot lågpriskonkurrens, och i slutändan värna amerikanska jobb. Trump har under de senaste månaderna haft fullt upp med att infria sina vallöften gällande skattesänkningar, förenklingar i regelverken och nu importskatter.

Vad ska man då säga om detta? Är det särskilt frihetligt med tullar och handelshinder?

Om vi har en fri ekonomi, där priser och löner justeras i enlighet med marknaden, tillgång och efterfrågan, samt konkurrens på en fri spelplan – då vore det en smula inskränkt att skydda sig med tullar och restriktioner.

I en fri marknad skulle löner och priser efter en tid harmonieras. Nackdelen kan vara att det ursprungligen rikare landet blir av med en del tillverkning och kunskaper, i den inledande fasen, och får svårt att återuppbygga industrierna igen efter harmoniseringen. Men de flesta moderna ekonomer skulle anse att det är värt uppoffringen, för att bibehålla den fria marknaden och få ett inflöde av produkter med ett optimalt pris, vilket gynnar konsumenterna.

Notera att den kinesiska marknaden inte är fri. Kina är fortfarande en diktatur, där byråkrater och politruker kontrollerar en stor del av ekonomin, valutapolitiken etc. De deltar egentligen inte i den fria marknaden, de är inte med i spelet. Och när vi reser handelshinder mot ett dylikt land så är det egentligen inte vi själva som spräcker den frihetliga bubblan, den är redan spräckt. Vi reagerar med icke marknadsmässigt agerande mot någon som själv inte agerar enligt marknadens regler.

Huruvida detta är bra eller ej tål att fundera på. Ur ett strikt politiskt perspektiv skulle tullar inte gynna de krafter som vill behålla diktaturen i Kina. Medan sett ur ett ekonomiskt perspektiv så värnar man  jobb och företag i väst, men håller billiga varor borta från konsumenterna, och skapar viss fördyrning. Hur man är gör så är den fria marknaden bruten.


Följ oss!