Vänstern och NYLIBERALISMEN


Detta inlägg är långt, och tilltalar förmodligen de läsare som intresserar sig för liberalism, vänsterns språkbruk, ideologiska benämningar och dess glidningar. Ni som orkar läsa igenom v.g skriv en kort kommentar; ämnet fascinerar mig och det vore intressant att veta vad ni tycker.

Nyliberalism används närmast som ett förnedrande tilltal av vänsteranhängare, Ibland får vi höra att t.ex George Bush är nyliberal, fast benämningen borde vara neokonservativ eller socialkonservativ. Vad menar egentligen vänstern med ordet nyliberal? Jag tror att zapatisledaren subcomendante Marcos ger oss en bra tolkning av begreppet, detta är vänsterns bild av nyliberalismen:

Vad högern erbjuder är en förvandling av hela världen till ett enda stort köpcentrum där de kan handla en indian här och en kvinna där.

Hos vänstern har nyliberal närmast ersatt benämningarna bourgois eller kapitalist. Det handlar om ondskan själv i ett antal former, som är ömsom liberal ömsom konservativ eller fascist – och ständigt jagar de fattiga med blåslampa för att öka vinst och profit.

Begreppet nyliberal sägs härstamma från Pinochets Chile, där ekonomen och nobelpristagaren Milton Friedman via CIA skulle ha initierat sina ekonomiska strategier. Här rör det sig om en förvanskning, ty det var chilenska studenter som haft kontakt med Friedmans universitet i Chicago, vilka sedermera introducerade en friare marknadsekonomi. Den chilenska ekonomin var knappast renodlad klassisk liberal, utan av en mer socialliberal karaktär, inte helt olik den vi har i Sverige.

Nyliberal var ursprungligen en benämning på allmänborgerliga personer som återupptäckte den klassiska liberalismen under 70-80-talet, med inspiratörer som Nozick, Friedman m fl. Kopplingen till Chile handlar om smutskastning, då Pinochet varken var liberal, demokrat eller ens införde en fri marknad. Den klassiska liberalismen inspirerade däremot bl.a Thatcher som lyfte Storbritannien ur stagnation, arbetslöshet och ekonomisk kris. Även Reagan var inspirerad av de nya tankarna, och tillika framgångsrik på att skapa välstånd för medborgarna. Förmodligen är alla moderna liberaler påverkade av dessa strömningar – medan själva begreppet blivit ett skällsord.

Nedan presenteras en översikt av vänsterns kritik av nyliberalismen.

Införande av en fri marknad. Avskaffandet av priskontroller, avregelring och privatisering. Nyliberalerna hävdar att om de rika blir rikare ska detta överflöd automatiskt sprida sig neråt i hierarkin. Men den övervägande majoriteten av de undersökningar som har gjorts visar att detta inte stämmer. De rika blir rikare och de fattiga blir…inte rikare.

En direkt lögn är ibland mest effektiv för att dupera folk. Sanningen är den att friare marknader snabbt skapar större välstånd för det stora flertalet. Från Thatchers Storbritannien, som befann sig i en djup ekonomisk kris och förvandlades till det europeiska undret. Kina, Indien, Korea och Estland är fler exempel på länder som snabbt skapat ett ökat välstånd genom friare marknadsekonomi.

Intressanta synergieffekter av öppnare marknader är att de nya ekonomierna i bl.a Sydostasien börjat investera i Afrika, en kontinent som av europeer dömts ut som ett hopplöst biståndsfall. Vi har aldrig någonsin haft ett så stort välstånd i världen som idag, och det kan vi tacka marknadsekonomin för. Givetvis återstår mycket att göra, men så länge medelklassen växer och fattigdomen avtar får vi förmoda att vi är på rätt väg.

Nedvärdering av de mänskliga rättigheterna. Människor kan köpas och säljas hursomhelst. Eftersom respekten för liv och egendom är central inom alla liberala inriktningar kan denna kritik svårligen tas på allvar. Tilläggas bör att de mänskliga rättigheterna är ett liberalt påfund.

Avskaffandet av allmännyttan. Detta begrepp har ersatts med ”individuellt ansvar”. De sämst ställda i samhället hetsas att själva finna lösningar på bristande hälsovård, utbildning och trygghet – lyckas de inte så skylls det på deras ”lättja”.

I ett klassisk liberalt samhälle kommer det stora flertalet att omfattas av kooperativa eller privata försäkringar. Och den minimala skatten och byråkratin gör det lätt att försörja sig; en liten affär, verkstad el dyl räcker för att dra in de nödvändiga pengarna. Liberaliseringen bryter snarare ner löntagarsamhället, och tillåter folk att starta eget, och bli egenförsörjda. Antalet fattiga minskar istället för att öka. Vad gäller socialhjälp och andra former av statligt stöd så är nyliberalen kritisk, det handlar inte om att lämna de utslagna på gatorna – utan om vem som ska hjälpa.

Frånvaron av statlig socialhjälp är förmodligen nyliberalismens mest kritiserade ställningstagande. Måhända är kritiken berättigad, eller så är våra föreställningar så extremt cementerade i den klassiska visionen av den hjälpande staten att vi knappast kan föreställa oss något annat. Få liberala politiker eller tänkare vill i realiteten avskaffa socialhjälp som en sista utväg, därför är de realpolitiska konsekvenserna av dessa idéer obefintliga.

Ett mer liberalt samhälle erbjuder snarare fler försäkringsaktörer inom den sociala sektorn, där både arbetsgivare, fackförening, privata aktörer, grannskapsorganisationer, ideella organisationer tillåts bilda ett socialt skyddsnät, som mycket väl kan bli mer genomarbetat än det som staten erbjuder idag. Problemet är inte vänsterns rädsla för detta scenario, utan avsaknaden av nyanser i debatten. Vissa syndikalistiska och kommunistiska rörelser är inne på liknande spår, men då uteblir kritiken, om man talar istället om gemensam solidaritet, kooperativism etc.

Motstånd och krossandet av fackföreningar anses också stå på den nyliberala agendan. Notera att flera av våra fackföreningar, bl a Metall startades av liberaler. Fackföreningar är mycket viktiga i ett mer liberalt samhälle, eftersom de står för sjukförsäkringar, arbetslöshetskassa och andra sociala försäkringar – istället för staten. Ett eventuellt motstånd mot fackföreningar inbegriper inskränkningar av mötesfriheten och organisationsfriheten, vilket historiskt sett tillskrivs fascister och kommunister. Medan den liberala kritiken mot fackföreningar oftast handlar om hur de hanterar blockader, medlemsavgfter etc – inte om att avskaffa dem.

Den som fortfarande fruktar nyliberal politik kan känna sig lugn, världen går mot större och mäktigare statsapparater, mer byråkrati, högre skatter, protektionism, nymoralism, mer inblandning i privatlivet – enligt Bush och Putins modeller. Detta känns måhända inte mer befriande för vänstern (eller för liberaler), men rätt ska vara rätt; man måste lära sig motståndarens rätta namn – i detta fall konservatism.

Begreppet nyliberal betyder inte längre någonting – vi pratar om ett helt förvanskat ord – det är närmast ett samlingsnamn för roventreprenörer som utnyttjar människor och slår sönder samhällen. Deras egentliga ideologiska hemvist är diffust borgerlig, medan deras moral är helt förkastlig. Och det är framförallt avsaknaden av etik och moral som särskiljer nyliberalen, han är helt skrupelfri, och kan sälja sin mor för en spottstyver.

Mig veterligen finns det ingen liberal inriktning som förordar dylikt svineri, därför förblir nyliberalen en mytisk varelse utan politisk förankring, möjligen beskriver den en person som använder vissa vulgärliberala värderingar för att berättiga sina smutsiga affärer. Men en fri marknad innebär inte avsaknad av etik, inte heller kräver den avskaffande av andra liberala kärnvärden som respekt för liv, hälsa och egendom, mänskliga rättigheter, jämlikhet, yttrandefrihet, pressfrihet, mötesfrihet, likhet inför lagen, demokrati etc etc – för då är det inte längre liberalism.

Nyliberaler ställs till svars för alla onda ting, från mord, rasism, kolonialism, utsugning till miljöföroreningar; anklagelserna tar sig närmast bibliska proportioner. När sanningen är den att de länder som inrättat en friare marknad snabbt uppnått ett ökat välstånd – vilket inte bara är till glädje för den inhemska befolkningen – utan även medfört ökade investeringar i u-länder. Tilläggas bör också att inget land någonsin har introducerat en komplett nyliberal politik; ideologin används som en krydda eller smaksättare.

Varför har det blivit såhär? Kan vänstern inte skilja på klassisk liberal ideologi och hänsyslösa oljemagnater? Vill de inte sära på begreppen? Är det måhända ett utslag av revanschism, ett sätt att smutsa ner en framgångsrik ideologi, eftersom den egna inte höll måttet – vare sig det gällde att skapa välstånd eller respektera de mänskliga rättigheterna?

För att verkligen syna vänsterns ideologiska irrfärder vill jag återigen peka på subcomendante Marcos och han zapatister – nyliberalismens kanske största kritiker – som efter misslyckad revolt skapade ett autonomt kooperativt samhälle; de vägrar betala statlig skatt, och har egen skola, vård, domstolar, socialhjälp etc – inte helt olikt de mest hängivna nyliberalernas visioner…

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om samhälle, politik, liberalism, nyliberalim, vänstern, socialism, kommunism, ideologi


Subscribe
Notify of
guest

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

53 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Elias
12 years ago

Undrar vad som är bäst, att försöka ta över ordet nyliberal genom att använda det i positiv bemärkelse eller att ignorera det? Själv kallar jag mig liberal och frågar kritiker varför de envisas med att sätta prefixet ”ny” framför ”liberal”.

Robert
12 years ago

Jo, influenserna av klassisk liberalism har bidragit till enorma framgångar i världen, ändå är ordet förknippat med ondskan själv. Jag tror själva förvanskningen började i Sydamerika, en benämning på den kaotiska politiska klimatet, som var allt annat än nyliberalt. Den västerländska vänstern har ju alltid vurmat för sydamerikanska revolutionärer och deras retorik.

Henrik Sundholm
12 years ago

Trevlig text.

Själv kallar jag mig såsom Elias för ”liberal” kort och gott. Skall det förtydligas ordentligt säger jag ”klassisk liberal”.

(Huruvida Elias är liberal eller ej kan dock i högsta grad diskuteras :p)

Danne Nordling
Danne Nordling
12 years ago

Ordet nyliberal var ju ursprungligen en markering mot socialliberal eller ”liberal” i tidigare allmän eller kanske amerikansk mening (ung icke-marxistisk socialdemokrat).
/DNg

Netzach
Netzach
12 years ago

Äh, ”nyliberalen” är precis som ”den lycklige vänsterpartisten” en myt. 😉 Det handlar ju bara om att hitta en benämning som låter snarlikt vad ”de” själva kallar sig, så att ”de” inte skall säga emot kritiken då ”de” inte själva identifierar sig med benämningen, men eventuella åhörare gör. Bara taktik. Som frihetsivrare är jag mer än trött på att klumpas ihop med kollektivistiska konservativa (som ofta inte har någonting emot fascism så länge det är deras värderingar som tvingas på medborgarna av staten), bara för att ”det är höger” av någon magisk anledning som inte går att identifiera. Bara en… Read more »

nicklas eriksson
12 years ago

Netzach har fel. Extremhögern avser förmodligen nazister i det här fallet. Har sett det här förut. Nu kommer Netzach antagligen med påståendet om att nationalsocialsimen är kollektivistisk, vilket enligt honom skulle placera den på vänsterkanten. Men den är även statskorporativistisk vilket vänstern inte är, om även inte på samma grund. Den är också fascistisk (vilket stalinismen är till sin natur, det kan jag ge dig), rasistisk vilket inte vänstern är, och för den starkes rätt genom att hänvisa till antingen arv som de konservativa eller genom att inte hänvisa till något alls, men mena att de ju inte kan rå… Read more »

Marcus
12 years ago

Jag gillade verkligen slutklämmen om Zapatisterna, om hur de i praktiken beter sig i enlighet med nyliberal ideologi. Intressant påpekande.

Johan Sjölander
12 years ago

Jag tillhör de som tycker att man måste få kalla nyliberala saker för nyliberala utan att anklagas för att vilja demonisera eller smutskasta. Med nyliberal menar jag då – likt Robert, tror jag – en liberalism som har rötterna i Adam Smith och sedemera Milton Friedman, dvs en liberalism som tar sin utgångspunkt i den oreglerade marknaden och i mycket härleder resten därifrån. Jag tycker att det finns poänger med att särskilja denna typ av liberlism från både den klassiska liberalismen (då åtminstone jag tänker mest på sådana som JS Mill och hans gelikar) och den senare socialliberalismen (som ju… Read more »

Robert
12 years ago

Sjölander,
Jag är varken sexig, ”nyliberal” eller kränkt. Jag diskuterar egentligen inte den socialdemokratiska synen på nyliberalism, utan från ett mer revolutionärt socialistiskt perspektiv, om du kollar länkarna. I och för sig så sipprar denna syn på liberalismen över på de mer frihetliga socialistiska strömningarna, därför blir jag glad att även du läser detta inlägg.

blacken
12 years ago

Ja, ”nyliberal” används av många som ett rent pejorativ, lite tråkigt tycker jag, själv försöker jag hålla mig till just ”konservativ”, ”reaktionär” etc. när det är sådant det faktiskt gäller och angripa liberalerna för vad de faktiskt håller på med. Men anledningen till att ordet fått den innebörden i folkmun, skulle jag vilja hävda, är inte bara att folk är för dumma eller medvetet kör på fulingar, utan pga av hur ”realliberalismen” yttrar sig. De frågor som (ny)liberalerna i sen tid starkast och med tydligast ideologiska hänvisningar engagerar sig i är inte kampen mot konservatismen, mot att jätteföretagen beter sig… Read more »

blacken
12 years ago

(ajaj, det blev mycket konstiga stavfel och grejer i det inlägget, hoppas det går bra att uttolka iaf)

Lennart Regebro
12 years ago

”Ifall det istället hade funnits någon organiserad löntagarliberalism att tala om”

Det beror på att liberaler inte sätter sig till däms över folks val av arbete. Löntagare, företagare, student, tiggare, prostituerad: I en liberal värld är man alla värd lika mycket.

Där socialister har delat upp världen i ett ”socialist-löntagara-vi” och ett ondsekfullt ”alla andra”, så är liberaler ”vi” med hela världen.

Johan Sjölander
12 years ago

Robert, om du menar ”vissa tokvänstelement” bör du skriva detta, och inte ”vänstern”. För då får man intryck att du försöker avfärda all kritik mot nyliberalismen som vulgära försök att måla upp skräckbilder (lite som om jag skulle anklaga alla liberaler för att debattera på samma nivå som Lennart Regebo ovan). Sedan måste jag erkänna att jag mer och mer börjar använda begreppet ”högerliberaler” istället. Det känns lite bra dels för att nyliberalismen faktiskt inte är särskilt ny längre (under 80-talet fanns ju det där nyhetens behag över strömningen, även om det idéhistoriskt sett naturligtvis inte var någta nya tankar… Read more »

Robert
12 years ago

Nicklas Eriksson,
Jag tror att likheterna mellan nazism och socialism är av en annan karaktär än den du beskriver. Bägge är kampideologier, den ena ägnar sig åt klasskamp, den andra åt raskamp.

Om merparten av kapitalisterna i ett land skulle tillhöra en specifik etnisk grupp riskerar klasskampen att glida över i raskamp.

I Ryssland hetsades det mot judarna på detta sätt under revolutionen, för att resultera i förföljelser och mord under Stalin.

Robert
12 years ago

Sjölander,
”Tokvänsterns” retorik färgar även den mer sansade vänsterns, som jag skrev. Sossar har t.ex i flera sammanhang kallat Reinfeldt & Co för ”nyliberaler”, vilket är ganska tramsig benämning på deras ljumma socialliberalism/socialkonservatism.

Därför valde jag att använda begreppet ”vänstern”, distinktionen blir svår, närmast omöjlig. Men det var ”tokvänstern” som påbörjade förvanskningen av begreppet, och oftast nyttjar det.

*

De liberaler som startade fackföreningar o dyl hade förmodligen olika grader av frihetliga tankar, precis som liberaler särskiljer sig idag.

Netzach
Netzach
12 years ago

nicklas eriksson: Har du kolat igenom ett partiprogram från ett parti som kallar sig för nationalsocialisterl? Nationalsocialistisk Front har tom ett tydligare ställningstagande för djurens rättigheter än vad man får från de flesta partier inom etablissemanget. Det går även att kolla gamla tal och liknande från tredje riket där de skryter med att de har raserat klassamhället osv… Att de inte är renodlad socialism, precis som att anarkism inte är renodlad socialism, är det nog ingen som ifrågasätter. Att som Robert säger att det glider över i raskamp har med deras världsbild att göra; där är borgarna i maskopi med… Read more »

Lennart Regebro
12 years ago

”För då får man intryck att du försöker avfärda all kritik mot nyliberalismen som vulgära försök att måla upp skräckbilder” Det tycker jag är en helt korrekt bild av saken. Visst finns det undantag (men dom undantagen brukar av resten av vänstern anklagas för att vara borgare). Men faktum är att nästan all argumentation från vänstern är känslomässig smutskastarretorik som just försöker kritisera all liberalism med vulgära skräckbilder utan verklighetskontakt. Det gäller allt från sossarnas försök att måla upp förändringar i a-kassan med 5% som värsta skräckscenariot och välfärdens kollaps, till tokvänsterns försök att måla upp personlig frihet som att… Read more »

blacken
12 years ago

Det beror på att liberaler inte sätter sig till däms över folks val av arbete. Löntagare, företagare, student, tiggare, prostituerad: I en liberal värld är man alla värd lika mycket.

Där socialister har delat upp världen i ett “socialist-löntagara-vi” och ett ondsekfullt “alla andra”, så är liberaler “vi” med hela världen.

Ifall det betyder att ni väljer att i konflikter mellan arbetare/fack och företag/kapitalister konsekvent ställa er på företagen/kapitalisternas sida, well… då är kanske en begreppsapparat där liberaler = nyliberaler = elakingar något ni blir tvunga att finna er i.

Robert
12 years ago

Blacken,
Nej, liberaler sätter sig inte alltid på företagets/kapitalistens sida. Inte ens Littorin tar strid för de i vissa fall faktiskt onödiga fackblockaderna. Jag gillar även kollektivavtalsmodellen, där arbetsmarknadens parter förhandlar, mycket mer liberalt än statliga minimilöner.

Rasmus Kaj
12 years ago

Jag håller nog ganska mycket med Robert i grundtexten, och även Lennart Regebro i kommentarerna. Jag anser att statens viktigaste funktion är skydda den enskilde medborgarens fri- och rättigheter. Jag är övertygad om att frihandel är det bästa (troligen enda) sättet att göra världen rättvisare. Visst handlar jag en hel del rättvisemärkt, men så länge EU och USA har den typ av handelshinder som vi än så länge har tror jag egentligen inte att det hjälper. Jag är för fackföreningar, under förutsättning att de verkligen värnar den enskilda arbetarens intressen (och helst då utan att göra det på arbetslösa ungdomars… Read more »

blacken
12 years ago

Robert: Jo, jag vet att ni inte tar ställning för kapitalet i teorin. Vad jag pratade om var ”realliberalismen”: Alltså, när får vi se liberaler kampanja för ett ökat stöd till hemlösa (och jag frågar bara efter ett kampanjande, inte att ni måste göra det på ”sätt dom på instutition”-sosse-viset) eller för att folk ska behandlas värdigt på jobbet av sina chefer? När Sven-Otto tog ställning för blockaderna i Vaxholm* så var det väl något av en mediasensation (dessutom ledde det till ett ramaskri bland liberala tyckare) vilket det inte hade varit om sådanna frågor varit vardagsmat för svenska liberaler.… Read more »

Lennart Regebro
12 years ago

Blacken: ”Ifall det betyder att ni väljer att i konflikter mellan arbetare/fack och företag/kapitalister konsekvent ställa er på företagen/kapitalisternas sida”

Det betyder inte det.

Lennart Regebro
12 years ago

”Alltså, när får vi se liberaler kampanja för ett ökat stöd till hemlösa (och jag frågar bara efter ett kampanjande, inte att ni måste göra det på ”sätt dom på instutition”-sosse-viset) eller för att folk ska behandlas värdigt på jobbet av sina chefer?”

Så kvickt du öppnar ögonen.

Robert
12 years ago

Blacken,
Jag är (real)liberal och har ingen dold agenda. Av ditt språkbruk att döma har du förläst dig på Petter Nilsson artikel på SVT 😉

blacken
12 years ago

Hehe, nej jag menade inte att du skulle ha någon dold agenda, bara att det fokus den liberala rörelsen tar i stor utsträckning avgör hur ideologin uppfattas, oavsätt ifall det faktiskt ideologiska tänkandet i de generella frågorna inte ser ut så.

Robert
12 years ago

Blacken,
Helt ärligt tror jag att många inte vet vad liberalism är. Däremot är uppfattningarna många om t.ex USA – en gång liberalt numera konservativt, med en ärkekonservativ president.

Det finns ju folk inom ditt gäng som tror att USA:s politik är ett utslag av ”realliberalism”. Och påståenden som dessa gör givetvis att liberalismen ”uppfattas” på ett speciellt sätt.

Niklas Lindgren
Niklas Lindgren
12 years ago

Själv tror jag att problemet med termen ”nyliberal”, är att dess belackare (och även en del av dess tillskyndare) använder det för att beskriva riktningen på en förd politik, istället för en rådande ordning. I och med det kan i princip allt beskrivas som nyliberalt. Både sossar och borgerliga regeringar har sedan 1991 blivigt anklagade för att föra en nyliberal politik trots att det totala (skyhöga) skattetrycket knappt sjunkigt märkbart, och i vissa tillfällen faktiskt ökat. Inte mycket till nattväktarstat där inte. Vidare har IMF blivigt anklagad för att tvinga på nyliberal strukturanpassning på u-länder som lever på lån, trots… Read more »

Robert
12 years ago

N Lindgren,
Håller med. Själv irriterar jag mig på folk/politiker som pratar om A, men menar B. ”Mannen på gatan”, som är måttligt intresserad av politik, blir antingen duperad, tycker politiker är idioter – eller så fjärmar han sig från politiken. I Sverige är det sista exemplet som gäller uppenbarligen, vilket är synd.

Johan Sjölander
12 years ago

Vill till att börja med tacka Robert i en off topic fråga: Tack vare denna postning har jag fått besked om varför Lennart Regebo vägrar debattera sakligt med mig. Han är helt enkelt rädd för att vi i sådana fall skulle visa oss vara överens! Hur trevlig denna omtanke om den dialektiska politiska processen än må vara så undrar jag nog ändå om det inte kan vara så att oron är åtminstone en smula obefogad; jag tror nog att vi skulle kunna hitta saker som vi med respekt för varandra skulle kunna vara ense om att vi är oense om,… Read more »

Robert
12 years ago

Sjölander,
Javisst, håller med. Jag gillar inte att politiska etiketter används i enbart retoriska syften, bättre att diskutera politikens innehåll.

Förövrigt tror jag nog att många sossar och borgare har en del gemensamt när man avverkat statligt ägande av företag och vissa andra stötestenar. Å andra sidan kan man ju vara socialist/vänster/marxist och INTE förespråka statligt ägande…bara för att röra till det lite i den ideologiska grytan. Tack för din kommentar!

Lennart Regebro
12 years ago

”Han är helt enkelt rädd för att vi i sådana fall skulle visa oss vara överens!” Suck. Jag skrev på din blogg, typ förra veckan, där jag bad dig debattera sakligt, men varnade dig för att det då skulle visa sig att vi var överens, och uttryckte misstanken att du nog inte ville det. Den här kommentaren är ju uppenbart bevis för att jag hade rätt, då du helt utan anledning använder en stor del av utrymmet för att helt omotiverat och utan samband med nåt annat du skriver försöka förlöjliga mig. Jag försöker åtminstonde (även om jag misslyckas ibland)… Read more »

Niklas Lindgren
Niklas Lindgren
12 years ago

“I klartext; det måste gå att identifiera nyliberala drag i rörelser och partier som inte till fullo omfamnar alla frihetsfronten eller liberala partiets programpunkter utan att beskyllas för att dramatisera eller överdriva.” Men vad betyder det egentlitgen? Betyder det att man skall anklaga IMF/Världsbanken/whatever för att tvinga på u-länder en nyliberal världsordning som leder till fattigdom, när dessa u-länder de facto är extremt oliberala planekonomier? Betyder det att man skall anklaga den nuvarande regeringen för nyliberalism, när vi faktiskt har världens högsta (eller åtminstone nästan högsta) skattetryck på ca 50 %? I så fall har ju nyliberalism som term inget… Read more »

Lennart Regebro
12 years ago

Precis. De måste gå att identifiera nyliberala drag i rörelser och partier som inte till fullo omfamnar alla frihetsfronten eller liberala partiets programpunkter utan att beskyllas för att dramatisera eller överdriva. Men vänstern måste också inse att liberalerna inte kan skyllas för dom programpunkter som INTE är liberala.

NSDAP var nationalsocialister. Dom hade programpunkter som socialister skulle hålla med om. Men det betyder inte att socialister är ansvariga för förintelsen.

Johan Sjölander
12 years ago

Lennart R skriver att ”vänstern måste också inse att liberalerna inte kan skyllas för dom programpunkter som INTE är liberala.” Helt rätt. Konservatism är exempelvis inte nyliberal. Inte nazismen heller. (Däremot är det intressant att konservatismen och liberalismen så ofta i praktiken går hand i hand – moderaterna är väl det tydligaste exempelet i svensk politik på den saken.) Nyliberalismen innehåller också den mer eller mindre sympatiska drag, för övrigt. Renodlade libertarianer kan i sakfrågor inta vad som närmast är att betrakta som vänsterpositioner, som ofta går att skriva under på även för en vänsterman som undertecknad. Och inte sällan… Read more »

Robert
12 years ago

Sjölander, Konservativa och liberaler gjorde gemensam sak mot socialister/kommunister – den nya fienden. Värt att notera är att liberalernas ursprungliga fiende var konservatismen. Grundkurs i politisk historia. Äktenskapet mellan konservatism och liberalism har aldrig varit riktigt lyckligt, skillnaderna är alltför stora – även om de vassa kanterna slipats bort. Många liberaler menar att de blott är ”livsstilskonservativa” – vad de nu menar med det – i ett politiskt sammanhang… Allt fler liberaler kritiserar t ex den ”nyliberale” Bush och det ”nyliberala” USA. Det ”nyliberala” projektet EU, som går från förbund till federation kommer förmodligen också att få allt mer kritik… Read more »

Lennart Regebro
12 years ago

”Däremot är det intressant att konservatismen och liberalismen så ofta i praktiken går hand i hand” Japp. Det beror på att konservatismen dels i sig inte har någon ekonomisk politik, och dels på att konservatismen inte är lika kvasi-religiös som marxismen är. Det innebär att konservativa har lättare att ta till sig idéer om dom faktiskt fungerar. Och som ett resultat finns det många konservativa i dag som är för en liberal ekonomisk politik. Det finns dom som inte gör det också, Republikanerna i USA har ju slutat vara för ”fiscal responsibility” och frihandel på senare tid. Att konservatismen inte… Read more »

Johan Sjölander
12 years ago

Robert (och Lennart) – en betydligt bättre förklaringsmodell till varför liberaler och konservativa trivts så bra ihop är väl att det handlar om klass. Det finns oerhört mycket litteratur och forskning på hur den nya klassen (borgerligheten, den liberala klassen) gifte ihop sig (ofta bokstavligen talat) med den gamla eliten (adeln, den konservativa). Den nya kapitalismens smått revolutionära uppkomlingar blev helt enkelt den mogna kapitaismens överklass – och för denna klass blev en kombination av ekonomisk liberalism och social/kulturell konservatism fullt naturlig (ie: moderata samlingspartiet). Vi kan också se att liberalismen precis som konservatismen tog djupa intryck av franska revolutionens… Read more »

Robert
12 years ago

Du har stora poänger i ditt resonemang ang liberalism och konservatism, men vi kommer inte ifrån att det rör sig om två skilda ideologier – som oftast pekar åt olika håll.

Apropå Bush – det var ironi. Ska försöka ironisera lite tydligare nästa gång.

Lennart Regebro
12 years ago

Är det inte lite ”begging the question” att utgå ifrån att liberalismen är medelklassens ideologi och konseratismen överklassens ideologi? Dessutom är liberalkonservatismen är rätt nytt fenomen, och jag har svårt att se hur äktenskapsmönster på 1800-talet har så mycket att köra med slutet av 1900-talets ideologier. 😉 Däremot är det nog så att både liberalismen och konservatismen under andra halvan av 1900-talet har sett socalismen som en gemensam fiende. Det beror delvis på att konservatismen som ideologi helt kollapsade, och återuppstod som socialkonservatismen, en rent värderingsmässig ideologi som har anammat humanismen och jämlikhetssträvan från vänsterideologierna liberalism och socialism, till skillnad… Read more »

Johan Sjölander
12 years ago

Robert – ang. ironin. Ok, då förstår jag (blev lite konfunderad där ett tag ;-)) Är även hänvisningen till Thatcher som ”nyliberal” ironisk (uppriktig fråga, jag tycker att man med fog kan svara både ja och nej på den)? Lennart – Men socialkonservatismen a la Bismarck måste väl ändå hänföras snarare till 1800-talet (det var ju sas då han levde och verkade)? Sedan är det riktigt att denna socialkonservatism inte byggde på någon geniun jämlikhetssträvan – det handlade väl snarare om att utrota armodet för att hålla ihop samhället (tycker väl att det finns fog för att hävda att denna… Read more »

Robert
12 years ago

Sjölander,
Nej Thatcher var inte ironi. Och varför skulle det vara det? Hon hade en stark liberal ådra, lusläste Hayek mm. Tyvärr verkar Falklandskriget vara en av de få saker folk minns, hennes frihetliga politik bidrog till ett lyft för UK, något som dagens politiker fortfarande rider på.

Att socialdemokratin skulle vara arvtagare till det liberala tankegodset betraktar jag som ett dåligt skämt. Möjligtvis fanns det starkare liberala tendenser under Erlander, men efter Palmes flirt med socialismen är det snarare frånvaro av ”tankegods” och ideologi som varit det utmärkande.

Lennart Regebro
12 years ago

”Men socialkonservatismen a la Bismarck måste väl ändå hänföras snarare till 1800-talet ” Visst, men det är ju inte samma sak som man menar med socialkonservatism idag, som jag förstår. Eller? (Konservatism idag saknar ideologisk grund, och är jävligt knepig att få grepp om, tycker jag). ”Neokonservatismen är ju en betydligt nyare rörelse än att den går att hänföra till de senaste femtio åren ” Jag gissar att det du kallar neokonservatism (ett begrepp jag hörde först för kanske 7-8 år sedan) är det jag kallar socialkonservatism. ”Med min förklaring ligger grunden betydligt tidigare i historien och har mer materiella… Read more »

Johan Sjölander
12 years ago

Robert – men du måste väl ändå hålla med om att Thatcher inte direkt var något renlärig libertarian? Om de nylibrala dragen i thatecherismen ”räcker” för att få kallas nyliberal (dvs utförsäljningar av statliga företag, normpolitik, begränsa fackets makt, vissa avregleringar) – då gäller det rätt många (tex vår nuvarande regering, som dessutom sänker skattekvoten vilket järnladyn väl aldrig lyckades med i någon större omfattning). Men gott; jag tolkar dig som att du tycker det är helt ok att kalla en politik för nyliberal om den innehåller drag i den riktningen. Vilket har varit ungefär min poäng hela tiden. Lennart… Read more »

Robert
12 years ago

Sjölander, Att Thatcher skulle vara libertarian har väl knappast någon påstått. Hon var inspirerad av klassisk liberalism. Apropå vänsterns ”jämlikhetsideal” så tycker jag inte att den är mycket att hurra för – tycker du själv det? …kvinnorörelsen kapad av strukturfeminister, havererad flyktingpolitik, bekämpa arbetslösheten med bidrag och förtidspensioneringar, slakta folks ekonomiska frihet med världens högsta skatter… Att överhuvudtaget betrakta folk ur ett klass-perspektiv är kränkande. Vi är individer, inte en grå massa som man kan forsla hit och dit i den sociala ingenjörskonstens namn. Jag ska inte anklaga sossarna för allt, den svenska borgerligheten är nästan lika avtrubbad. Men att… Read more »

Lennart Regebro
12 years ago

”tycker fortfarande att din förklaringsmodell att det ska vara hotet från socialismen som plötsligt under efterkrigstiden tvingade ihop liberaler och konservativa till en gemensam kamp haltar betänkligt.” Men Sjölander, det var ju DIN förklaringsmodell. Jag bara höll med dig på den punkten. 🙂 ”“hotet” från socialismen uppstod rimligtvis långt före 1950-talet,” Ja. Jag skulle ha skrivit socialdemokratin. Det var slarvigt av mig. Det ”hotet” uppstod på 30-talet. Fram till dess hade som sagt liberaler och socialdemokrater samarbetat. ”Det tycker jag talar mot förklaringen att konservatismen liksom självdog och ersattes av något annat – som jag ser det handlar det snarare… Read more »

Johan Sjölander
12 years ago

Robert ”Att Thatcher skulle vara libertarian har väl knappast någon påstått. Hon var inspirerad av klassisk liberalism.” Och om jag förstår dig rätt menar du då att det är korrekt att kalla henne ”nyliberal”. Man ”får” alltså kalla politiker nyliberala UTAN att de skriver under på frihetsfrontens program till punkt och pricka. Det var bara det faktum att vi är ense om detta jag ville understryka. ”Apropå vänsterns “jämlikhetsideal” så tycker jag inte att den är mycket att hurra för – tycker du själv det?” Jajamen. Det är grunden i mitt politiska engagemang. Och det är därför jag också kan… Read more »

Robert
12 years ago

Sjölander, Personligen så använder jag inte ordet nyliberal, eftersom det inte betyder något längre. Skulle jag beskriva Thatcher säger jag att hon är inspirerad av klassisk liberalism samt socialkonservatism. Vi har egentligen få eller inga politiker som verkligen låtit sig inspireras av klassisk liberalism helt igenom. Mitt sätt att etikettera ideologier bottnar i mina studier, jag gillar inte att förenkla. Om det inte passar med din världsbild …tja? * Apropå liberalismens stora innovation ”jämlikhetsbegreppet” så är jag inte helt övertygad om att socialdemokrater förvaltar det särskilt väl. Socialister av alla skolor kämpar för specifika samhällsklasser och specifika mål, och det… Read more »

Johan Sjölander
12 years ago

Två kommentarer – det var faktiskt inte arbetarklassen som ”röstade fram Hitler”. Tvärtom är det väl rätt vedertaget att det var bland ”mellanskiktet” han hittade mycket av sitt stöd (och bland storkapitalet, förvisso). Med detta inte sagt att nazismen inte attraherade även tyska arbetare, för det gjorde den naturligtvis också, eller att högerpopulistiska missnöjespartier idag inte har sitt relativt starkaste stöd bland manliga arbetare, för det har de, men att blunda för andra samhällsklassers agerande då gör att man riskerar att bortse från slika fenomen i dessa grupper idag. Sedan – hela vänsterns poäng är att det faktiskt FINNS ojämlikheter… Read more »

Robert
12 years ago

Sjölander,
Du är en riktig politiker du?! Var någonstans läser du in att jag ”inte låtsas om ojämlikheter”? Sådana där verbala krumbukter klarar vi oss utan.

* Det Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet var ett arbetarparti.

* Nej, jag är inte dåligt insatt i vänsterrörelsen, och ja, det är mycket sällan man hör vänstern prata om individer.

Liberalismen handlar framförallt om att bekämpa orättvisor, och jag försöker dra mitt strå till stacken genom min blogg, som är kritisk både åt vänster och höger. Jag använder inte klasskampsretorik, nej, men det går bra ändå.

Lennart Regebro
12 years ago

”Faktum är att den nylibrala synen på ekonomin är intimt förknippad med moralsyn, människosyn, samhällssyn och allt annat som vi brukar förknippa med ideologi” Ja, och nej. Att en liberal människa måste ha en liberal ekonomisk politik är självklart. Men av det följer inte att en person som för en liberal ekonomisk politik måste vara liberal. Detta är i synnerhet sant eftersom en liberal ekonomisk politik också råkar vara den som fungerar bäst. ”Jag tycker att det är helt uppenbart att det finns en ideologiskt grundad – nyliberal om man så vill – övertro på fria markandsmekanismer som inte hämtar… Read more »