Varför dödar coronaviruset 9% i Italien men 0,4 i Tyskland?

Varför dödar coronaviruset 9% i Italien men 0,4 i Tyskland? 1Den som intresserar sig för statistik märker att de preliminära dödstalen för coronaviruset skiljer sig markant åt mellan olika länder, där Italien ligger på topp med ca 9%, Kina: 4%, Korea, Schweiz, Sverige: ca 1% och Tyskland: 0, 4%. Notera att siffrorna ändras från dag till dag.

Givetvis finns här ett antal felkällor, exempelvis bristande kunskap om antalet sjuka. För att kunna räkna ut en sjukdoms dödlighet så bör man veta hur många som insjuknat totalt. Ett land som inte testar ordentligt har ingen ordentlig kunskap om antalet sjuka och då förefaller dödstalen vara högre. Kanske är det inte förrän efter influensan dragit förbi som man har hela bilden och kan räkna ordentligt?

En annan felkälla kan vara demografin, om en sjukdom drabbar äldre i större utsträckning, så blir dödssiffrorna högre i ett land med stor andel gamla i befolkningen.

Ytterligare felkällor skulle kunna vara att länder och regioner befinner sig i olika stadier av sjukdomen. Eller om viruset muterar i olika varianter, där de olika varianterna har olika dödlighet.

Skälen och definitionerna till dödsorsaken kan också vara en felkälla. Om patienter som redan lider av andra sjukdomar och smittas av en influensa och dör – kan man då tillskriva influensan hela dödsorsaken? Även kvaliteten på vården och vårdinsatserna kan vara av betydelse.

Om vi koncentrerar oss på coronaviruset, vad är det som gör att olika länders dödstal skiljer sig så mycket åt i det här specifika fallet?

Givetvis kan det röra sig om alla dessa ovan nämnda felkällor, men vid en snabb översikt så verkar det som att den mest angivna felkällan verkar vara kunskapen om hur många som är smittade, dvs hur många som testas. Korea anges ofta som ett land där många kvalificerade tester utförts, och deras dödstal ligger på ca 1,1 % i dagsläget.

Dödligheten hos en vanlig influensa är ca 0, 1%. Preliminärt utifrån siffrorna från Korea så är coronainfluensan ca 10 gånger mer dödlig än vanliga influensor, med särskild tonvikt på de äldre grupperna i samhället.

Är då detta farligt? Ja eller nej? Folk vill gärna ha förenklade svar utan nyanser. Ont eller gott? Svart eller vitt? Sött eller salt? När var och en egentligen bör göra sin egen riskbedömning med hjälp av siffrorna ovan, vilket ju inte är helt lätt.

*

Statistiken för coronaviruset ändras från dag till dag, alla siffror är ungefärliga och gäller enbart 2020-03-22, dagen då artikeln publicerades.

Dela gärna artikeln
Subscribe
Notify of
guest

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Rikard
Rikard
5 months ago

Hej. Det är summan av felkällorna, givetvis. Dödligheten bör dessutom studeras i mer detalj, inte som ett generellt genomsnitt då det blir helt missvisande. Jämförande exempel: dödligheten i HIV i Sverige i gruppen heterosexuella monogama män ålder 15-75 respektive homosexuella polygama män samma åldersspann kommer att vara olika. Det betyder inte att smittrisk, dödlighet et cetera är genomsnittet av grupperna, även om man skapa ett sådant. Detta gäller alla sjukdomar, och i förlängningen alla dödsorsaker: man måste ner på detaljnivå för att kunna skapa korrekt underlag för prognostisering. Detta är alldeles för tids- och kunskaps- samt inte minst utrymmeskrävande för… Read more »