Varmare fast kallare?


Hur kan det bli varmare runt Arktis, när jordens medeltemperatur snarare går ner än upp? Antingen är det ett lokalt fenomen. Eller så är det politik…


Följ oss!