Vem saboterade Nord stream?


Vem saboterade Nord stream? 1
Kustjägare hoppar från en Piasecki H-21-helikopter i slutet av 1950-talet. Bild från Wikipedia.

Nord stream består av två pipelines som går under Östersjön, de förbinder Tyskland med Ryssland och förser Europa med stora mängder gas. Projektet var både dyrt och kontroversiellt eftersom det ökade västs beroende av Kreml, men samtidigt gav oss billig och förhållandevis ren energi.

För några dagar sedan saboterades gasledningarna, på ca 70 m djup mellan Bornholm och den polska kusten. Reparationerna kan ta flera år i anspråk, och med den rådande politiska stämningen finns det en möjlighet att de kommer att överges.

Frågan är då vilka som har motiv och tekniska möjligheter att genomföra ett sådant attentat?

Eftersom Ryssland är delägare och har möjlighet att stänga av gasen när de vill, så blir anklagelserna mot Kreml ganska svårgreppbara. Varför kapa sin egen pipeline? Dels blir de av med intäkter, dels kommer det kosta enorma summor att reparera. Så, om inte Putin spelar någon slags extremt avancerat schackparti kan man närmast avfärda den ryska misstanken. Byggkostnaden för Nordstream slutade på över 15 miljarder euro.

Vilka andra har möjlighet? Polen har en förhållandevis svag flotta med äldre ubåtar. Ukraina, som skulle tjäna på tilltaget har förmodligen inte resurser att utföra sprängningarna. Danskar, finnar och balter har inga ubåtar till sitt förfogande. Och tyskarna, skulle de vara benägna att kapa livsnerven till sin egen industri? Redan nu är energiläget uselt, och priset för uppvärmning har skenat; många tyska pensionärer kommer att frysa under den kommande vintern, och fabriker kommer att tvingas stänga.

Möjligen kräver sabotaget inte ubåtar, men det behövs undervattensteknik, fartyg, eller möjligen flyg, samt transport till och från platsen, utan att man röjer sitt uppsåt. Ju, mer man tänker på det, utan att vara militärexpert, det förutsätter avancerad teknik och planering. Vi kan förmodligen exkludera terrorister eller privatpersoner, det krävs stora resurser som blott en stat och dess militärmakt kan tillhandahålla.

Sverige är känd för sina ubåtar, och man håller på att utveckla den s.k Blekingeklassen som ska ta över efter den äldre ubåtsflottan. Här finns också god flottradition, inklusive undervattensoperationer. Sverige har historiskt sett varit en stark sjömakt, och man har bl.a besegrat ryssarna i Östersjön. Även britter och norrmän har ubåtar, bör tilläggas, och är inte rädda för kalla havsvindar.

Så, svenskarna skulle kunna ha gjort det, men finns det några motiv? Man tar inte själv del av gasen då ledningen inte löper in till Skandinavien. Och varför skulle, en fordom neutral nation vilja lägga sig i världspolitiken på det här sättet? Om svenskar eller norrmän ligger bakom så är det förmodligen på uppdrag av Nato eller dess mer prominenta medlemsstater.

USA och dess militärindustri har däremot allt att vinna på ett utdraget krig. Och genom att kapa gasledningen så förhindrar man att tyskarna går tillbaka till Putin, när vintern närmar sig, och bryter sanktionerna samt isoleringen av Kreml. Tyskarna behöver ju gas för sin industri och för att folk inte ska frysa, ty de har ju stängt sina kärnkraftverk och ersatt dem med lågeffektiva vindkraftverk och solceller. Läget blir alltmer desperat.

Fast, skulle amerikanerna verkligen vilja skapa en sådan oreda hos sina allierade i Europa? Det skulle ju tyda på ren ondska? Kanske var det Putin ändå, som sprängde sin 15-miljarders gasledning och satte stopp för framtida intäkter; bara för att jävlas…


Följ oss!